Bestuur & team Dactari

De coöperatie kan niet zonder haar bestuur. Een viertal enthousiaste dierenartsen hebben als taak onze dierenartsencoöperatie te besturen. Dit bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie en zorgt ervoor dat alle leden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en diensten die de coöperatie biedt en organiseert. Tevens zorgen zij ervoor dat behoeftes en ideeën van praktiserende dierenartsen leiden tot actie en uitvoering. Uiteraard komen die ideeën en behoeftes voort uit de achterban, de leden. Daarnaast zijn de leden onder andere vertegenwoordigd in de Commissie van Advies van de coöperatie.

Het bestuur van Dactari

Het bestuur van Dactari bestaat op het moment uit de volgende bestuursleden: Hans Smit (landbouwhuisdierenarts), Renate Masselink (gezelschapsdierenarts) en Reinard Everts (landbouwhuisdierenarts) en aspirant bestuurslid Pieter Kirkels (landbouwhuisdieren).

Drs. Hans Smit (DVM) – Voorzitter 
landbouwhuisdieren, zzp

Drs. Renate Masselink (DVM) – Secretaris
gezelschapsdieren, ondernemer

Drs. Reinard Everts (DVM) – Penningmeester
landbouwhuisdieren, ondernemer

Pieter Kirkels, Msc (DVM) – Algemeen bestuurslid
landbouwhuisdieren, loondienst 

 

De medewerkers van Dactari

Om de coöperatie draaiende te houden zijn er zeven enthousiaste medewerkers dagelijks werkzaam in zowel de back- als de frontoffice. De medewerkers zorgen voor een goede uitvoering van en briefing over de zaken rondom de diensten van Dactari, zoals ICOVet, ledenvoordeel, nascholing, Dactari Support, accreditatie en PE-Veterinair. De dagelijks directievoering van de coöperatie en leiding aan het team van medewerkers is in handen van voorzitter Hans Smit.

 


Drs. Danse Sonneveld (DVM) – Algemeen manager

Dr. Chantal Duijn (DVM) – Senior projectmananger

Paul Derks – Administratief medewerker

Marlies Lommerse –  Administratief medewerker

      

Maxime Jochems (DVM) – Junior Projectmanager    

  

 

 

 

 

 

 

Annelieke de Beet –  Administratief medewerker  

Tessa Renard – Stagiaire