Bestuur & Medewerkers Dactari

Het bestuur van Dactari is belast met het besturen van de coöperatie. In de breedste zin van het woord. Het bestuur ziet er op toe dat het bedrijfsplan wordt nageleefd, leden geïnformeerd worden en diverse activiteiten en projecten voor en door de leden worden opgestart en aangeboden. Uiteraard kan dit niet geschieden zonder de hulp van haar leden, de dierenartsen. Deze leden zijn onder andere vertegenwoordigd in de Commissie van Advies van de coöperatie.

Het bestuur van Dactari

Het bestuur van Dactari bestaat op het moment uit drie bestuursleden (v.l.n.r.): Hans Smit (landbouwhuisdierendierenarts), Renate Masselink (gezelschapsdierenarts) en Reinard Everts (landbouwhuisdierendierenarts).

hans smit
Hans Smit – Voorzitter

renate masselink
Renate Masselink – Secretaris

reinard everts
Reinard Everts – Penningmeester

De medewerkers van Dactari

Het dagelijks directievoering van de coöperatie en leiding geven aan het team van enthousiaste medewerkers van Dactari wordt gedaan door voorzitter Hans Smit. De medewerkers dragen er zorg voor dat de zaken die met de coöperatie te maken hebben op een goede wijze worden uitgevoerd en de leden hierover worden geïnformeerd.

Danse Sonneveld – ICOVet + PE-Veterinair

Bob van der Heijden – Praktijkmanagement

Paul Derks – Administratief medewerker