05 jul 2022

Reinard neemt afscheid

Na een af en toe behoorlijk enerverende tijd is er op 22 juni een einde gekomen aan mijn tweede (en laatste) bestuurstermijn voor Dactari Dierenartsencooperatie. Eerst als algemeen bestuurslid en de laatste jaren als penningmeester. Toen ik acht jaar geleden solliciteerde op de functie van bestuurslid probeerde Dactari (toen nog AUV Dierenartsencooperatie geheten trouwens) nieuwe […]

Lees meer

01 jul 2022

De vertrouwenspersoon

Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, dat zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag die helaas ook in de dierenartsenpraktijk voorkomen. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren tegen soortgelijke gedragingen. Een manier om te werken aan het voorkomen of beperken van ongewenste omgangsvormen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. […]

Lees meer

23 jun 2022

Controleer je gegevens in het ledenportaal van Dactari

Controleer je gegevens in je persoonlijke ledenportaal om lid te blijven van Dactari Aan het lidmaatschap van onze coöperatie zijn voorwaarden verbonden. Periodiek controleren wij of alle leden nog voldoen aan deze voorwaarden. Dit vinden wij belangrijk, omdat we een coöperatie van en voor praktiserende dierenartsen zijn. Als lid mag je namelijk meedenken en meebepalen […]

Lees meer

05 apr 2022

Meerjarenplan: Dactari aan de slag met jouw inbreng!

Meerjarenplan: Dactari aan de slag met jouw inbreng! Op 23 februari vond de Strategiedag van Dactari plaats, waarbij leden, het bestuur en het team samen kwamen om te brainstormen over de toekomst van Dactari. De dag werd geleid door onafhankelijk voorzitter Stan Steeghs van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR), de vereniging van en voor coöperaties […]

Lees meer

05 apr 2022

Even voorstellen: Ad Groenen, aspirant penningmeester

Ik mag me komende zomer 10 jaar praktiserend dierenarts noemen en na wat omzwervingen in binnen en buitenland sinds ruim 6 jaar rundveedierenarts bij Boschhoven Kliniek voor Dieren in Leende. Dicht bij de ouderlijke boerderij in Bergeijk, zodoende naast veearts ook nog actief boer met onze kudde Herefords. De driehoek op de kaart is compleet […]

Lees meer

05 apr 2022

Even voorstellen: Laura Infanti

Na 5 jaar werkzaam te zijn geweest in de dierenartsenpraktijk als paraveterinair heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Dactari Dierenartsencoöperatie als projectmanager en coach. Als (bijna) afgestudeerde toegepast psycholoog met een specialisatie in arbeids- en organisatiepsychologie en ervaren paraveterinair wil ik mij graag inzetten om dierenartsen en andere professionals binnen […]

Lees meer