20 jan 2021

Dactari gaat participeren in het LICG

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) is in het leven geroepen om (toekomstige) diereigenaren deskundig advies te geven bij de aanschaf en verzorging van een huisdier. Dactari gaat participeren in het LICG

Lees meer

19 okt 2020

Nascholing Opstart intervisiegroepen voor dierenartsen helpt groepen op gang

Het uitvoeren van effectieve intervisie vraagt vooral bij het opstarten van een groep om professionele begeleiding. Daarom ontwikkelt de faculteit Diergeneeskunde samen met Dactari Dierenartsencoöperatie en ICOVet een nascholing 'Starten met intervisie'. Deze nascholing begeleidt nieuwe groepen in een half jaar tijd naar zelfstandigheid, met behulp van e-modules en begeleide intervisiebijeenkomsten.

Lees meer

15 sep 2020

Samenwerking Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde en Dactari

In juli zijn Dactari Dierenartsencoöperatie en de Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde een samenwerking aangegaan. Het doel van deze samenwerking is de puntenregistratie van de extracurriculaire diergeneeskundige activiteiten te professionaliseren en voortdurend te kunnen blijven ontwikkelen. Per 1 oktober 2020 wordt deze overstap definitief in werking gezet.

Lees meer

14 sep 2020

Ervaring Vet Support Marrit ten Vregelaar

Vet Support van Dactari Dierenartsencoöperatie biedt dierenartsen de mogelijkheid samen met een externe, geschoolde tutor (dierenarts en coach) gestructureerd aan de slag te gaan met de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wat is de ervaring van Marrit ten Vregelaar? 

Lees meer

13 sep 2020

Marktonderzoek nascholing intervisie dierenartsen

Marktonderzoek nascholing intervisie dierenartsen Begeleide intervisie is een krachtig instrument om werkgerelateerde ervaringen uit te wisselen tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzoekt de mogelijkheden tot het aanbieden van een regionaal opgezette en geaccrediteerde ‘blended learning’ nascholingscursus Intervisie en zocht daarvoor de samenwerking met Dactari dierenartsencoöperatie.

Lees meer

01 sep 2020

Open IOD Orthopedie Paard met Dr. Stefan Cokelaere

ICOVet organiseert in samenwerking met Audevard dit najaar open IOD-bijeenkomsten voor paardenartsen met als onderwerp orthopedie. Stefan Cokelaere geeft hierbij zijn visie als specialist.

Lees meer