SLIM investeren in de toekomst van je praktijk? Maak gebruik van de expertise van Dactari en overheidssubsidie!

SLIM-subsidie is voor mkb-ondernemers die graag investeren in de ontwikkeling van personeel en organisatie. Deze subsidie vergoedt een groot deel van de kosten om werknemers en organisatie te ontwikkelen.

Waarvoor kun je de SLIM-subsidie aanvragen?  

SLIM-subsidie heeft als doel leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Dactari helpt dierenartsenpraktijken om gebruik te maken van deze subsidie. Projectmanager en toegepast psycholoog Laura Infanti onderzoekt samen met jou de ontwikkelbehoeftes van praktijk en personeel, om vervolgens concrete plannen te maken om de gestelde doelen te behalen. Dit kan via een ontwikkeladvies, coaching of door dierenartsen en paraveterinairen te helpen kennis en/of vaardigheden verder te ontwikkelen.

Praktische zaken

Het maximale subsidiebedrag is € 25.000. Tot 80% van de gemaakte kosten worden vergoed. Voor een middelgroot mkb is dat 60%. Vanaf het moment dat de aanvraag wordt goedgekeurd, is de looptijd van het traject maximaal 12 maanden. Het traject moet binnen 3 maanden na toekenning starten.

Een externe partij ondersteunt bij het schrijven van de aanvraag en de verantwoording van de kosten. 

Investeren in de ontwikkeling van je personeel en jouw organisatie? Dactari kan jou hierbij helpen. 

Elke praktijk is anders. Daarom wordt er voor jou een plan op maat gemaakt om je ontwikkeldoelen te behalen.

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken naar je onderzoeksvraag. Er wordt onderzocht waar de ontwikkelbehoeftes liggen en wat de praktijk of het personeel nodig heeft om verder te ontwikkelen. Op basis van de gestelde onderzoekvragen wordt een plan gemaakt, specifiek voor jouw praktijk. Wanneer de aanmelding van de subsidie goedgekeurd wordt, kunnen wij aan de slag met de geplande activiteiten om de gestelde doelen te behalen! 

Meer weten over de SLIM-subsidie en wat het voor jouw praktijk kan betekenen?

Neem contact op  met projectmanager en toegepast psycholoog Laura Infanti via:

  • 0641694949
  • Laura@dactari.nl
Bekijk hieronder ook de FAQ’s

FAQ SLIM Overheidssubsidie