Eén centrale plaats voor uw kwaliteitsregisters

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken. Diverse registers maken inmiddels gebruik van PE-Veterinair. Hieronder een overzicht van de register die ondergebracht zijn in PE-Veterinair:

 • Bijhouden Nascholing
 • CKRD
 • GVP Melkgeit
 • Erkende Paardendierenarts
 • Erkende Keuringsdierenarts Paard
 • I&R Paard
 • Salmonella Certificering
 • CKCD (Centraal Kwaliteitsregister voor Complementair Werkende Dierenartsen) bestaande uit:
  • Basisregister CKCD
  • Erkend Homeopathisch werkend dierenarts

PE-Veterinair voert enkel de administratie uit voor bovengenoemde registers en gaat niet over de kosten voor (her)registratie en de register eisen. Dit wordt geheel bepaalt door de regelinghouder (de instantie welke inhoudelijk verantwoordelijk is voor het register). Zijn er kosten verbonden aan (her)registratie, dan ontvangt u bij aanmelding of herregistratie een digitale factuur via PE-Veterinair. U ontvangt dus geen papieren factuur per post. Heeft u een geaccrediteerde scholing gevolgd, dan worden de nascholingspunten automatisch bijgeschreven in uw dossier(s). De nascholingspunten worden momenteel doorgevoerd naar drie registers: Bijhouden Nascholing, CKRD en/of Erkende Paardendierenarts. De geaccrediteerde scholingen op het gebied van complementaire diergeneeskunde zijn alleen zichtbaar in het CKCD-register.

Waarom staan niet alle registers in PE-Veterinair?

Dactari wil heel graag één centrale plek hebben waar alle dierenartsen hun (erkende) registraties in kunnen zien. Wij zijn hierbij echter afhankelijk van externe partijen (met name de registerhouders). Dactari heeft een koppeling gebouwd met de Certificerende Instantie om ook de geborgde registers in PE-Veterinair weer te geven. Helaas hebben wij de Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) nog niet kunnen overtuigen van de voordelen van weergave via PE-Veterinair, wat betekent dat deze koppeling momenteel niet actief is. Het gaat hierbij om de volgende registers welke u uitsluitend in kunt zien via de website van de SGD:

 • Geborgde Pluimvee
 • Geborgde Rundvee
 • Geborgde Varken
 • Geborgde Vleeskalf

Wat biedt PE-Veterinair voor de dierenarts?

 • Aanmelden voor een (extra) register
 • Uw persoonlijk dossier / overzicht van geaccrediteerde en gevolgde scholingen inzien
 • Individuele activiteiten toevoegen aan uw dossier, zoals o.a. buitenlandse scholingen en voordracht bij congres of symposium
 • Herregistratie indienen wanneer uw registratieperiode bijna afloopt. U ontvangt drie maanden voor het einde van uw registratieperiode een e-mail waarin staat dat u een aanvraag tot herregistratie kunt indienen.

Aanmelden

U hoeft geen apart account aan te maken voor PE-Veterinair. Het aanmelden in PE-Veterinair gaat met uw Z-Login account. Heeft u geen Z-Login account, dan kunt u deze aanmaken op de Z-Login website.

Aanbieden van nascholing

PE-Veterinair biedt tevens een eenvoudige manier om een cursus of andere vorm van nascholing aan te bieden voor accreditatie. In PE-Veterinair kunt u accreditatie aanvragen voor nascholingen, zoals een modulaire cursus, e-learining, workshop, intercollegiaal overleg, intervisie e.d.  Dactari Dierenartsencoöperatie verzorgt de administratie van registers en scholingen van dierenartsen. De KNMvD is verantwoordelijk voor de accreditatieregels welke gelden voor het register CKRD en Erkende Paardendierenarts. Tevens is de KNMvD verantwoordelijk voor de inhoudelijke controle op de accreditatie van nascholing waarvoor een beoordelingscommissie is ingesteld. De Vereniging voor de Complementair Werkende Dierenartsen (VCWD) is verantwoordelijk voor de accreditatievoorwaarden van het CKCD-register en heeft een beoordelingscommissie ingesteld voor het beoordelen van de complementaire scholingen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.peveterinair.nl.

Mocht u n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via info@peveterinair.nl of 088-0321880