Algemene informatie Ons Dactari Fonds

Het veterinaire beroepsveld is volop in beweging. Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op. Van de praktiserende dierenarts en paraveterinair wordt steeds meer verwacht. Hogere verwachtingen op het gebied van kwaliteit, declarabiliteit, flexibiliteit, collegialiteit in -zo voelt het vaak- steeds minder tijd. Door samen vernieuwingen en verbeteringen te ontwikkelen en door te voeren in het professionele leven van de praktiserende (para)veterinair blijft ons beroep het mooiste beroep ter wereld.

Om dit mogelijk te maken is er nu Ons Dactari Fonds, het financierings- en investeringsfonds van Dactari Dierenartsencoöperatie. Ons Dactari Fonds is een fonds van practici, voor practici. Samen financieren en investeren we in kansrijke innovaties om veterinaire professionals – van dierenarts tot praktijkmanager – hun potentieel volledig en volhoudbaar te laten benutten. Samen gaat dat beter, samen is dat leuker.

Ons Dactari Fonds is in 2021 opgezet met als missie:

”Het financieel faciliteren van initiatieven die de werkzaamheden van de veterinaire beroeps beoefenaars* bevorderen, verbeteren of innoveren. Hierbij kan zowel aan materiële als immateriële zaken gedacht worden.” 

*praktiserende dierenartsen, praktijkmanagers en paraveterinairen.

Ons Dactari Fonds is er voor projecten van 5.000 tot 500.000 euro. Hiernaast beschikt het fonds over een groot netwerk én geeft het goede raad. Neem daarom gerust contact op als je rondloopt met een uitgewerkt idee voor een katvriendelijke thermometer, een klantvriendelijke bestelapp of een kliniekvriendelijk afvalsysteem. Niets is te gek, want elk goed idee begon ooit als een gek idee!

Dactari biedt de mogelijkheid om uw project te financieren in de vorm van een:

  • lening
  • garantiestelling
  • participatie in het aandelenkapitaal

N.b. het betreft hier dus een vorm van investering en géén (eenmalige) gift. 

Door projecten, die aan bovenstaande missie voldoen, te financieren hoopt Dactari innovatie in de diergeneeskunde mogelijk te maken en zo de werkzaamheden van de veterinaire beroepsbeoefenaars te bevorderen. In eerste instantie is een budget van €500.000,- beschikbaar gesteld, dit budget kan na een succesvolle eerste fase verder worden aangevuld. De Investerings Advies Commissie (IAC) is een commissie die als taak heeft om de ingediende aanvragen voor Ons Dactari Fonds te beoordelen en ter advisering voor te leggen aan het bestuur van Dactari Dierenartsencoöperatie U.A.

Investerings Advies Commissie (IAC)

Een aanvraag indienen?

  • Welke aanvragen komen in aanmerking voor financiering?

Financieringsaanvragen voor projecten die voldoen aan de missie van Ons Dactari Fonds.

  • Wanneer kunnen deze aanvragen ingediend worden?

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden. De IAC beoordeelt de aanvragen elk kwartaal of vaker indien nodig. Vervolgens neemt het bestuur een besluit.

  • Financieringsaanvraag

Wij vragen u via de knop “ Aanmeldingsformulier” hieronder ons wat algemeen informatie te geven voor een eventuele financieringsaanvraag. Op basis hiervan nemen wij contact met u op om het verdere proces en de daarvoor benodigde documentatie te bespreken. Het belangrijkste daarbij is in elk geval een goed onderbouwd ondernemingsplan waarvoor wij een model voor u beschikbaar hebben. Wanneer u het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk ingevuld heeft, kunt u het formulier versturen naar Dactari Dierenartsencoöperatie. U zult een ontvangstbevestiging krijgen per e-mail met daarin verdere instructies voor een formele financieringsaanvraag en de datum waarop uw aanvraag beoordeeld zal worden door het bestuur. Als uw definitieve aanvraag niet compleet is zullen wij u informeren. Uw aanvraag zal pas in behandeling genomen kunnen worden zodra de complete documentatie in ons bezit is. Aanvragen kunnen alleen via deze website worden ingediend. 

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met de Investerings Advies Commissie via onsfonds@dactari.nl. 

De beoordeling over toekenning van ondersteuning door Ons Dactari Fonds blijft ten alle tijden voorbehouden aan het bestuur van Dactari Dierenartsencoöperatie A.U. Het bestuur ontvangt hierover advies van de Investerings Advies Commissie.