Over Dactari

Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatieve vereniging van en voor de praktiserende dierenarts in Nederland. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend dierenarts. Dactari biedt ondersteuning op het gebied van nascholing, verplichte en vrijwillige registraties, praktijkvoering en andere zaken.

Missie

Dierenartsen verbinden en helpen de praktijkuitoefening te optimaliseren, omdat wij het verdienen samen het vak te vieren.

Visie

Praktiserende dierenartsen helpen om hun potentieel volledig en volhoudbaar te benutten.

Strategisch beleidsplan

Klik hier voor het strategisch beleidsplan van 2022-2026.

Naam Dactari

De naam Dactari staat voor DierenArtsenCoöperatie Ter Aller Revenuen en Inkomsten. Dactari is daarnaast een verwijzing naar de televisieserie Daktari. Deze zich in Afrika serie is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van de Nederlandse dierenarts Toni Harthoorn die in Afrika veel goed werk verrichtte en o.a. de uitvinder was van het verdovingsgeweer. Dat de leeuw terug te vinden is het logo van de coöperatie is niet vreemd: Clarence, de schele leeuw, was één van de hoofdrolspelers in de televisieserie, maar bovenal is de leeuw de koning van het dierenrijk.

Geschiedenis van de coöperatie

De coöperatie werd in 1969 in Haarlem vanuit de Maatschappij voor Diergeneeskunde opgericht door honderd dierenartsen. Inmiddels is het aantal leden van de coöperatie gegroeid naar ruim 2.300 praktiserende dierenartsen. Bij de oprichting van de coöperatie droeg de coöperatie de naam AUV Dierenartsencoöperatie en werd de eerste belangrijke stap gezet met het oprichten van een groothandel. Gezamenlijk inkopen gaf financiële en praktische voordelen.

Later werd ook het zorgen voor kennis en kunde op het gebied van apotheekbeheer en het geven van diverse cursussen op praktijkmanagementgebied een belangrijk onderdeel van de coöperatie. In een later stadium werd Instruvet, de groothandel op het gebied van instrumentarium, en Eurovet, het farmaceutisch bedrijf toegevoegd. Vooral Eurovet was een grote internationale speler op de markt met veel belangrijke producten. Het voordeel van het verzekeren van huisdieren kreeg meer aandacht en in 2005 werd Petplan vanuit de coöperatie opgericht.

Verkoop bedrijven

Door de veranderingen op mondiaal niveau is uit strategische overwegingen besloten zowel de groothandel als het farmaceutisch bedrijf te verkopen. In 2012 vond dit plaats:

  • de groothandel (incl. AUV Advies) werd aan Henry Schein verkocht
  • Eurovet werd aan Dechra verkocht

De coöperatie hield aanvankelijk belang van 51% in Petplan in bezit, maar verkocht haar aandelen in 2014 aan de overige aandeelhouders. De naam ‘AUV, Ad Usum Veterinarum’, nam Henry Schein ook over. De coöperatie behield het recht om gedurende een paar jaar de naam ook te mogen voeren. In 2014 veranderde de coöperatie haar naam van AUV in Dactari. De coöperatie is nog eigenaar van het pand aan de Beversestraat te Cuijk en zette haar werkzaamheden onder deze nieuwe naam voort en splitste haar diensten op in de diverse onderdelen; ICOVet, PE-Veterinair en Ledenvoordeel.