Dienstenaanbod

Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatie voor de praktiserende dierenarts. De coöperatie biedt verschillende diensten aan ter ondersteuning van uw werkzaamheden als praktiserend dierenarts en uw praktijkvoering. Kies hieronder een van onze diensten:

Dactari gelooft erg in samenwerking. De veterinaire wereld is te klein voor organisaties die uitsluitend vanuit hun eigen perspectief handelen. Om de Nederlandse (praktiserende) dierenarts goed te kunnen vertegenwoordigen is intensiever samenwerking nodig. De dierenarts is te weinig een gedegen gesprekspartner binnen de diverse instanties waar juist de dierenarts van meerwaarde zou kunnen zijn.

Daarnaast vinden wij de jonge dierenarts erg belangrijk. Het aantal pas-afgestudeerde dierenartsen die de praktijk in gaan loopt af en door de veranderende demografie van de jonge dierenartsen zal het tekort aan praktiserende dierenartsen mogelijk oplopen. Wij willen ons steentje bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van alle dierenartsen zodat zij behouden blijven voor de veterinaire sector. Voor de inmiddels niet-zo-jonge dierenarts is het van groot belang dat jonge collega’s de toekomst kunnen invullen. Praktiserende dierenartsen hebben een uitdagend vak, als dierenarts krijg je te maken met een flinke portie onzekerheid en een hoge werkdruk. Dat kan voor dierenartsen lastig zijn om mee om te gaan. Hard werken is niet erg, echter is het wel van belang dat het georganiseerd gaat zodat het niet ten koste gaat van jezelf of collegae. Het is een behoorlijk gat van faculteit naar veterinaire praktijk, maar het gat kan worden verkleind door goede inwerking en begeleiding van de jonge dierenartsen om dit gat te verkleinen hebben we onze Dactari Support diensten daarop aangepast.  

Daarnaast focust Dactari op het ondersteunen van de praktiserende dierenartsen, om het werk hen zo makkelijk mogelijk te maken zodat de dierenarts zich kan blijven focussen op het veterinair handelen. Dit kan veterinair gerelateerd zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan onze projecten ICOVet welke in opdracht de borging van het BGP in de rundsector uitvoert en PE-Veterinair waar diverse kwaliteitsregisters zijn ondergebracht), maar ook juist niet-veterinair gerelateerd (denk aan collectieve inkoopvoordelen en praktijkondersteuning op gebied van klantenervaringen, mediation en erkende coaches).