Intercollegiaal overleg via ICOVet

ICOVet is het centrale platform voor Intercollegiaal Overleg tussen Dierenartsen (IOD). Intercollegiaal overleg is een vorm van groepsnascholing, waarbij vijf tot vijftien deelnemers samenkomen om vraagstukken en casuïstiek uit eigen praktijk te bespreken. Met ICOVet maakt Dactari het organiseren van deze bijeenkomsten mogelijk door onder andere structuur, inhoud, begeleiders en een online workspace te bieden.

Heeft u interesse in de ICOVet diensten van Dactari of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail via info@ICOVet.nl of neem telefonisch contact op via 088 – 03 21 881.

Wat biedt ICOVet?

ICOVet helpt dierenartsen, nascholingsgroepen en organisaties, die aan de slag willen met intercollegiaal overleg (IOD) door het vormen en opstarten van nieuwe intercollegiale overleggroepen (IOD-groepen), het begeleiden en ondersteunen van bestaande IOD-groepen en het organiseren van regionale open IOD-bijeenkomsten.

 • Startbijeenkomst Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD)
 • IODeetjes
 • Themaprogramma’s
 • Training begeleiden IOD-c
 • Terugkomdag IOD-c begeleiders
 • Workspace
 • Ontzorging

Ook zijn er groepen speciaal voor jonge dierenartsen. Interesse? Dactari Dierenartsencoöperatie organiseert in samenwerking met Spaarne Veterinair vrijblijvende startbijeenkomsten voor de jonge dierenarts die geïnteresseerd is in intercollegiaal overleg.

Startbijeenkomst Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD)

ICOVet organiseert voor iedere nieuwe intercollegiale overleggroep een speciale startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst ervaart u wat intercollegiaal overleg inhoudt en worden de voorwaarden voor succesvolle en leerzame bijeenkomsten zijn.

IODeetjes

Een IODeetje is een korte casusbeschrijving door een specialist in het vakgebied of andere deskundige. Het gebruik van een IODeetje zorgt voor een makkelijke, laagdrempelige manier om nuttige onderwerpen met de visie van de specialist te behandelen tijdens de IOD-bijeenkomsten. IODeetjes geven inspiratie voor onderwerpen en geven wetenschappelijk inzicht dat direct toepasbaar is in de eerstelijns praktijk.

Themaprogramma’s

Naast het reguliere intercollegiaal overleg kunt u een bijeenkomst ook voorzien van een thema. Een ICOVet themaprogramma bestaat uit werkboeken, waarin één veterinair onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Werkboeken zorgen voor structuur tijdens de intercollegiaal overlegbijeenkomsten en bevatten praktische vraagstukken met actuele achtergrondinformatie, de visie van een specialist en tips voor de IOD-begeleider. Zo wordt het bespreken van onderwerpen nog eenvoudiger en effectiever!

IOD-groepen en dierenartsen, die een ICOVet IOD-abonnement hebben, kunnen alleen van de IODeetjes en themaprogramma’s gebruikmaken. Mocht u interesse hebben en/of toegang willen tot de IODeetjes, laat het ons dan weten via info@ICOVet.nl.

Training begeleiden IOD-c

De begeleiding van de IOD-groepen is in handen van voorzitters die hiervoor een geaccrediteerde nascholing hebben gevolgd. De training omvat de volgende onderdelen:

 • Aandachtspunten en valkuilen bij intercollegiaal overleg
 • Groepsdynamica
 • ICOVet (uitgebreidere toelichting voor de voorzitters)
 • Methodieken en werkvormen voor intercollegiaal overleg
 • Rol en taken van de begeleider
 • Verdieping feedback en gespreksvaardigheden (met voorbeelden en oefeningen)

Deze training organiseren we meerdere keren per jaar in samenwerking tussen Dactari en Spaarne Veterinair. Houdt onze agenda of de ICOVet agenda in de gaten voor de eerste volgende training.

Terugkomdag IOD-c begeleiders

Deze intervisiebijeenkomsten vormen een vervolg op de training begeleiden IOD-c. De bijeenkomsten zijn specifiek gericht op het persoonlijk functioneren van de voorzitters binnen de IOD-groepen. Deelname aan de terugkomdag verhoogt de kwaliteit en het rendement van de groepen.

Workspace

Om iedereen in uw IOD-groep op de hoogte te houden van de bijeenkomsten en de accreditatiepunten gemakkelijk bij te houden, beheert ICOVet een workspace. De ICOVet Workspace is een aparte, besloten werkruimte voor uw groep op de website van ICOVet. De workspace biedt u alle hulpmiddelen die u nodig heeft voor de organisatie en accreditatie van uw bijeenkomsten. Ook heeft u hier toegang tot de verschillende thema’s.

workspace icovet

Ontzorgen

Organiseert u regelmatig scholingen, maar bent u te veel tijd kwijt aan organisatie en accreditatie? Ook daar biedt Dactari hulp. ICOVet ondersteunt veterinaire nascholingsgroepen en organisaties graag!

Wij verzorgen op verzoek voor u of uw organisatie:

 • een centrale en besloten werkruimte voor iedere groep
 • het versturen van de uitnodigingen en herinneringen
 • up-to-date deelnemerslijsten
 • verzorgen van accreditatie van de bijeenkomsten
 • een kloppende ledenadministratie
 • de evaluatie van de bijeenkomsten
 • inschrijvingsmogelijkheden via de website
 • een eigen “tegel” op www.icovet.nl met een eigen ledenpagina waarop dierenartsen zich bijvoorbeeld kunnen inschrijven voor een bijeenkomst

Voor meer informatie over ICOVet en wat ICOVet voor u kan betekenen, verwijzen wij u naar www.icovet.nl

Mocht u vragen hebben of wilt u zich aanmelden voor intercollegiaal overleg, neemt u dan gerust contact met ons op via info@icovet.nl of 088 – 03 21 881.