Nascholing met ICOVet

ICOVet is het centrale platform voor intercollegiaal overleg tussen dierenartsen. Intercollegiaal overleg is een vorm van groepsnascholing, waarbij men in een kleine groep met elkaar samen komt om vraagstukken en casuïstiek uit de eigen praktijk te bespreken. Met ICOVet maakt de coöperatie het organiseren van deze bijeenkomsten mogelijk door structuur, inhoud, begeleiders en een online workspace te bieden.

Wat biedt ICOVet?

Startbijeenkomst Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD)
Voor iedere nieuwe intercollegiaal overleggroep organiseren wij een speciale startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst kunt u ervaren wat Intercollegiaal Overleg inhoudt en bespreken we de voorwaarden voor succesvolle en inspirerende bijeenkomsten.

Themaprogramma’s
Een ICOVet themaprogramma bestaat uit werkboeken waarin we één veterinair onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Werkboeken zorgen voor structuur tijdens de intercollegiaal overleg bijeenkomsten en bevatten praktische vraagstukken met actuele achtergrondinformatie, de visie van een specialist en tips voor de IOD-begeleider. Zo kunt u met uw IOD-groep eenvoudig en effectief aan de slag met Intercollegiaal Overleg!

Workspace
De ICOVet Workspace is een aparte, besloten werkruimte voor uw groep op de website van ICOVet. De Workspace biedt u alle hulpmiddelen die u nodig heeft voor de organisatie en accreditatie van uw bijeenkomsten.

workspace icovet

Ontzorging
Organiseert u regelmatig scholingen, maar kost de organisatie & accreditatie u teveel tijd? ICOVet ondersteunt veterinaire nascholingsgroepen en organisaties graag!

Wij verzorgen dan, op verzoek, voor u:

  • centrale en besloten werkruimte voor iedere groep
  • versturen van de uitnodigingen en herinneringen
  • up-to-date deelnemerslijsten
  • ledenadministratie
  • evaluatie van de bijeenkomsten
  • inschrijvingsmogelijkheden via de website
  • een eigen “tegel” op www.icovet.nl (een afgekaderde ruimte met uw logo waarmee u de aandacht trekt) met een eigen landingspagina waarop dierenartsen zich bijvoorbeeld kunnen inschrijven voor een bijeenkomst

Voor meer informatie over ICOVet verwijzen wij u naar www.icovet.nl.

Mocht u n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben of wilt u zich aanmelden voor Intercollegiaal Overleg, neemt u dan gerust contact met ons op via info@icovet.nl of 088 – 03 21 881.