Veterinaire hub

De Veterinaire Hub is een initiatief dat in 2021 is gestart door Dactari Dierenartsencooperatie. De Veterinaire Hub komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit deelnemers vanuit elf verschillende organisaties. Deze organisaties richten zich op de belangenbehartiging van veterinaire professionals, onderwijs en/of dienstverlening aan veterinaire professionals. De organisaties hebben verder gemeen dat ze geen winstoogmerk kennen.

Doel

Het doel van de bijeenkomsten is om elkaar op de hoogte te stellen van de zaken die spelen bij de deelnemende organisaties. Hiermee blijven de verschillende deelnemers van elkaars activiteiten op de hoogte, worden mogelijkheden om elkaar te versterken gesignaleerd en overlap in de dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen. De Veterinaire Hub is géén besluitvormend orgaan.

Deelnemende partijen met verwijzing naar websites

Voorbeelden van succesvolle initiatieven

  • De BPW en BPL krijgen samen een vaste plaats in de nieuw vormgegeven master Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, hierbij is ook aandacht voor de resultaten uit het onderzoek naar praktijkverlaten (promotietraject faculteit Diergeneeskunde UU en TIAS School for Business and Society).
  • Dactari start dienstverlening “Externe pool van vertrouwenspersonen” op basis van geluiden uit de achterban van Dactari en PJD.
  • Verschillende partijen leveren input voor de enquête voor jonge dierenartsen die PJD jaarlijks verspreid.
  • Verschillende partijen leveren een bijdrage aan het pensioenbewustzijn van dierenartsen.
  • Het Standpunt grensoverschrijdend gedrag is opgesteld en ondertekend door verschillende partijen. 

 Informatie delen met de Veterinaire Hub

Heb je informatie die je wil delen met de deelnemers aan de Veterinaire Hub? Neem dan contact op met Dactari via info@dactari.nl of met één van de andere deelnemers