16 jul 2019

Nieuwe diensten Dactari Support

Dactari Support heeft een aantal nieuwe diensten: Cursus Begeleiden, opleiden en motiveren, Early Career Tutoring en Workshop Generatiemanagement in de dierenartsenpraktijk. Er zijn namelijk meerdere initiatieven opgepakt sinds Chantal Duijn bij ons aan het werk is.

Zij zette de Cursus Begeleiden, opleiden en motiveren op poten om werkgevers en seniordierenartsen handvatten te geven voor het inwerken, begeleiden en motiveren van jongere collegae. In het najaar willen we van start met de eerste groep. Deze cursus kost € 1.500,- excl. btw, voor zes bijeenkomsten van drie uur.

Early Career Tutoring

Daarnaast zijn we op zoek naar kandidaten die mee willen doen aan het pilotprogramma van onze dienst Early Career Tutoring. Early Career Tutoring is er voor werkgevers die hun jonge dierenartsen vanaf dag één in de veterinaire praktijk goed willen begeleiden. Voortgangsgesprekken zijn vaak lastig te plannen door spoedgevallen en hoge werkdruk, daarnaast is het voeren van voortgangsgesprekken lastig. Met Early Career Tutoring gaat de jonge dierenarts samen met een externe geschoolde tutor gestructureerd aan de slag met de professionele en persoonlijke ontwikkeling. De normale prijs is €119,- per maand, deze kunnen we nu aanbieden voor € 85,- per maand (voor een traject van één jaar) waarbij we van de deelnemers verwachten hun ervaringen, tips en kritiek met ons te delen. Let op, de actieprijs geldt bij aanmelden in 2019. Om een deel van de kosten voor dit traject te dragen, kan de werkgever het duurzame inzetbaarheid budget inzetten (cao dierenartsen 2019).

Workshop Generatiemanagement

Naast deze diensten, speciaal gericht op het inwerken en begeleiden van collegae, hebben we ook een Workshop Generatiemanagement in de dierenartsenpraktijk ontwikkeld. Deze is opgezet in samenwerking met Astrid van Velden van VetVitaal. Een uitdagende workshop voor medewerkers van de dierenartsenpraktijken en samenwerkende dierenartsenpraktijken of praktijkmanagers, die de verschillende aanwezige generaties optimaal willen leren benutten. De kosten voor deze workshop bedragen € 75,- (excl. btw) per deelnemer en wanneer praktijken deze workshop willen aanbieden als team is de in company prijs met maximaal vijftien deelnemers € 750,- (excl. btw).

Deze diensten zijn opgezet naar aanleiding van de ALV van vorig jaar, waar duidelijk naar voren kwam dat het inwerken en begeleiden van jonge dierenartsen hoog op de agenda moet komen. Hoge werkdruk (weekenddiensten, avond- en nachtdiensten en schaarste op de arbeidsmarkt), sociale druk, weinig waardering, werk-privébalans en klachten (Veterinair Tucht­college) dragen bij aan het gevoel van stress. Hoge stresslevels leiden tot een verminderd psychisch welzijn met overspannenheid, drop-out en burn-out tot gevolg. Jonge dierenartsen moeten vanaf de begin van hun carrière worden begeleid, opgeleid en ingewerkt, waardoor ze bevlogen blijven en met verve ons prachtige vak zullen blijven uitvoeren.