14 mrt 2024

Met trots kondigen we aan dat op woensdag 13 maart de samenwerking tussen Dactari Dierenartsencoöperatie en PetCards is beklonken. Dit digitale platform is gericht op het vereenvoudigen van de werkprocessen voor veterinaire professionals, het verbeteren van de gezondheidszorg voor huisdieren en nauwere betrokkenheid van diereigenaren.

De groeiende druk op dierenartspraktijken, of het nu gaat om personeelstekorten, administratieve lasten of veeleisende diereigenaren, vraagt om oplossingen die processen automatiseren, klantrelaties versterken en tegelijkertijd de diergezondheid verbeteren. Om de zorg op een hoog niveau te houden, maar ook om het werk efficiënt in te richten is behoefte aan ondersteuning.

PetCards biedt de dierenartsenpraktijk een instrument om deze uitdagingen aan te pakken. Het PetCards-platform bestaat uit een mobiele app voor de eigenaar en een portaal voor de veterinaire professional om:

  • De gezondheid van huisdieren op afstand te monitoren.
  • Diereigenaren te informeren over relevante onderwerpen betreffende huisdieren en gezondheid.
  • In contact te blijven met diereigenaren gedurende het leven van hun huisdier.
  • Diereigenaren optimaal te begeleiden tijdens veterinaire ingrepen.

Functionaliteiten van het PetCards-platform

  • Relevante educatieve inhoud.

Zorg voor correcte informatie over huisdieren voor diereigenaren om leed te voorkomen.

  • Actiegerichte ondersteuning met zorgpaden.

Koppel huisdieren aan relevante zorgpaden voor zelfzorg.

  • Monitoren van de gezondheid van huisdieren.

Houd symptomen, behandelingen en herstel bij, zelfs op afstand.

  • In contact blijven.

Persoonlijk contact via berichten of webcam voor een meer betrokken benadering.

  • Aangepast voor elke dierenartspraktijk.

Eigen branding, informatie en educatie.

Met minimale inspanning voor de praktijk wordt de betrokkenheid van diereigenaren vergroot en tegelijkertijd de diergezondheid verbetert.

“Een diereigenaar wil maar één ding: de allerbeste zorg bieden aan het huisdier. Onze beroepsgroep is van nature erg gericht op die zorg en we doen er dan ook alles aan om het welzijn van de huisdieren zo hoog mogelijk te houden. Soms zijn we daar zo druk mee, dat we andere belangrijke zaken nog wel eens vergeten. Goede en effectieve communicatie naar de diereigenaar bijvoorbeeld. Daarnaast zijn we allemaal heel erg druk, zowel wij als professionals als vaak ook onze klanten. Als gevolg hiervan komt onze dienstverlening onder druk te staan. Van belang is dus om niet alleen de zorg op een hoog niveau te houden, maar ook om ons werk efficiënt in te richten. PetCards geeft de dierenartsenpraktijk een middel om juist die zaken aan te pakken. Omdat het echt is ingericht door de praktijk zelf, met eigen artikelen en eigen zorgpaden, ontstaat er een persoonlijke ervaring. We verkrijgen beter inzicht en kunnen daarmee onze dienstverlening echt verbeteren. In een tijd dat onze beroepsgroep toch al onder druk staat is dat een welkome aanvulling. En het mag natuurlijk ook gewoon leuk zijn”.  Stijn Peters, Dierenziekenhuis Eindhoven

 

“Het is onze taak leden in hun werk als praktiserend dierenarts en praktijkuitoefening te optimaliseren. Het veterinaire beroepsveld is volop in beweging. Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op. Van de praktiserende dierenarts en paraveterinair wordt steeds meer verwacht. Om innovaties ter vernieuwing en verbetering mogelijk te maken is financiering- en investeringsfond ‘Ons Dactari Fonds’ opgericht. Hiermee zijn kansrijke innovaties mogelijk, zodat alle veterinaire professionals hun potentieel volledig en volhoudbaar kunnen benutten. Investeren in Petcards sluit heel mooi aan bij onze missie en visie”. Pieter Kirkels, Bestuurslid Dactari & Lid Investeringsadviescommissie.

Een eerst versie van PetCards komt binnenkort beschikbaar voor een beperkte groep gebruikers. In de komende periode wordt het PetCards platform samen met veterinaire professionals verder vormgegeven. Ben je geïnteresseerd om de eerste release te testen of mee te denken in een klankbordgroep? Meer informatie en aanmelden kan via www.PetCards.nl