Bestuurslid (beoogd voorzitter) van de coöperatie

Bent u ook dusdanig betrokken in de veterinaire sector dat u graag haar toekomst wilt helpen vormgeven in de huidige sterk veranderende tijden? Heeft u daarnaast bestuurlijke ervaring en kwaliteiten? Dan is de vacante positie van beoogd voorzitter van Dactari Dierenartsencoöperatie U.A. wellicht interessant voor u.

Wat is Dactari?

Dactari is de coöperatieve vereniging van en voor praktiserende dierenartsen die vooruit willen. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend dierenarts. De coöperatie kent verschillende diensten waarmee de leden ondersteund worden op het gebied van onder andere nascholing, management en praktische zaken rondom de praktijk. Daarnaast valt ook de webshop www.voormijndier.nl (dierbenodigdheden voor consumenten) onder de coöperatie.

Bij Dactari werkt een team van enthousiaste en gedreven medewerkers, een team dat zich al ruim vier jaar inzet voor de leden van de coöperatie. De coöperatie zelf heeft echter een historie van bijna 50 jaar!

Wat wordt er verwacht van een bestuurslid (beoogd voorzitter) van Dactari?

De basis van de coöperatie staat momenteel als een huis. Door het veranderende speelveld is er echter nog veel werk aan de winkel. Het huidige bestuur is samen met de directie hard aan het werk om een herziening van het strategisch beleidsplan af te ronden. Hierin zal een verfrissende toekomst van de coöperatie uiteengezet worden.

De beoogd voorzitter van de coöperatie zal, samen met de directie en de medewerkers, sturing geven aan de invulling van deze strategie. De beoogd voorzitter is het primaire aanspreekpunt van de directeur en waarborgt op deze manier de veterinaire inbreng in de coöperatie.

De beoogd voorzitter is het gezicht van de coöperatie naar de leden en naar stakeholders. Hierbij is een verbindend element essentieel. De beoogd voorzitter zal samen met de directie ook als zodanig handelend optreden. De beoogd voorzitter gaat de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering voorzitten en zorgt hierbij voor een constructieve sfeer binnen de vergaderingen.

Profielschets bekijken

Meer informatie?

Bel met Renate Masselink, interim voorzitter en secretaris: 06-13739800. Of stuur een e-mail naar: renate@dactari.nl.

Meteen reageren?

Stuur uw C.V. en een motivatiebrief waar uw passie voor collectiviteit uit blijkt naar dhr. J.B. van Dam o.v.v. “Sollicitatie Beoogd Voorzitter” via jeroen@dactari.nl (we accepteren uitsluitend digitale sollicitaties). De sluitingsdatum voor reacties op deze vacature is 2 april 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.