Gesubsidieerde ontwikkelings- en loopbaangesprekken voor uw  dierenartsen en paraveterinairen

Bent u ondernemer in het MKB en wilt u graag investeren in de ontwikkeling van uw personeel zonder dat het veel tijd en geld kost? Dan is dit uw kans!

Met de SLIM-subsidie zijn gesubsidieerde ontwikkeling- en loopbaangesprekken voor uw dierenartsen en paraveterinairen mogelijk! Vanuit Dactari bieden wij u hulp bij het aanvragen van subsidiegelden voor de begeleiding van uw medewerkers. Met deze subsidie kunnen we specifiek voor uw praktijk en uw personeel ontwikkelings- en loopbaangesprekken plannen.

Het optimaal begeleiden van dierenartsen en paraveterinairen om te zorgen dat ze hun werk leuk en uitdagend blijven vinden, past helemaal in dit straatje.

Waarom deelnemen?

Investeren in uw medewerkers d.m.v. de SLIM-subsidie leidt tot een aantal interessante voordelen:

  1. Uw bedrijf wordt succesvoller, wanneer u investeert in uw dierenartsen en paraveterinairen. Er is wetenschappelijk bewijs dat bedrijven met gelukkige medewerkers beter presteren, een lager ziekteverzuim en minder verloop hebben. 
  2. Grote ondernemingen lopen vaak voor, omdat ze meer tijd en geld kunnen besteden om nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Ook hebben zij vaak coaches in dienst. Met de SLIM-subsidie heb je ook als MKB-er budget om extern begeleiding en coaching in te schakelen en aan de slag te gaan met ontwikkeling . 
  3. Je kunt met SLIM-subsidie uw organisatie op personeels-, en organisatiegebied verder professionaliseren.

Dactari heeft al jaren ervaring in het begeleiden en coachen van dierenartspraktijken en zou ook graag met u de mogelijkheden voor uw bedrijf bekijken. De beschikbare coach is tevens dierenarts en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Reactie van een werkgever die heeft deelgenomen: “De grootste eyeopener van het SLIM traject voor mij was dat je allemaal individuen hebt die samen je team maken. Je moet aandacht geven aan alle individuen om te zorgen dat het team als een geoliede machine beweegt. Dat vraagt wat van je als werkgever, maar daarnaast ook van de werknemers. Door het traject weet ik dat je als werkgever de aangewezen persoon bent om alle werknemers te blijven motiveren en hen aandacht moet geven. Daarbij rekening houdend met hoe het gaat met de werknemer (in werk en privé). Binnen het team moet alles gedeeld kunnen worden, daarvoor is een open sfeer belangrijk. Daarnaast heb ik gemerkt dat het voor alle teamleden fijn was om een extern luisterend oor te hebben, dat er echt tijd was om je verhaal te doen.”

Wat wordt er gesubsidieerd?

Elke MKB-ondernemer die tenminste één van de volgende activiteiten wil gaan uitvoeren, kan subsidie aanvragen:

  • Het doorlichten van de onderneming, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk (opleidingskosten worden niet gesubsidieerd).

Wat wordt er gesubsidieerd? 

Wanneer één MKB de aanvraag doet kunnen tot 80% van de kosten worden vergoed (koffie, printkosten, etc. behoren niet tot de subsidiabele kosten). De tijd dat de dierenartsen aan het traject besteden wordt uitbetaald afhankelijk van het brutosalaris +15%, datzelfde geldt voor de maatschapsleden die tijd besteden aan het traject. De uren van Dactari worden vanuit de subsidie per uur op €124,- gesteld. Alle voorbereiding en tijd buiten de gesprekken om (bijvoorbeeld opdrachten die volgen uit de tutorgesprekken of een workshop) worden ook uit de subsidie vergoed. Wij hebben een bedrijf in de arm genomen, die ons helpt met het schrijven van de aanvraag en de verantwoording (mocht de subsidie worden toegekend).  

Voor een samenwerkingsaanvraag of individuele MKB-aanvragen met 50 medewerkers of meer en/of meer dan €10 miljoen omzet wordt 60% gesubsidieerd.

Interesse?

Heeft u interesse in deze aantrekkelijke regeling en wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met info@dactari.nl voor meer informatie.

De subsidieregeling wordt tweemaal per jaar geopend (september en maart) en er volgt een loting wanneer er meer aanvragen zijn dan subsidiegelden.