SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is er voor elke mkb-ondernemer die graag wil investeren in de ontwikkeling van het personeel en de organisatie. Deze subsidie vergoedt een groot deel van de kosten die gemaakt worden om de kennis en vaardigheden van de werknemers up-to-date te houden. 

Waarvoor kun je de SLIM-subsidie aanvragen?  

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming er aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Dactari Support helpt dierenartsenpraktijken om gebruik te maken van deze subsidie door de ontwikkelbehoeftes van jouw praktijk en personeel te onderzoeken en om concrete plannen te maken om de gestelde ontwikkeldoelen te behalen! Dit kan bijvoorbeeld via een ontwikkeladvies, coaching of door dierenartsen en paraveterinairen te helpen hun kennis en/of vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens hun werk.

In totaal zijn er drie activiteiten waar je als ondernemer subsidie voor kan aanvragen: 

1 Doorlichten van de onderneming

Tijdens deze activiteit wordt de dierenartsenpraktijk compleet doorgelicht. Dit wordt gedaan door onder andere inzicht geven in de huidige structuur en leercultuur van het bedrijf en over de kennis en vaardigheden van de dierenartsen, paraveterinairen en andere veterinaire professionals die werkzaam zijn in de praktijk. Het eindresultaat is een op maat gemaakt en toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan.  

2 Loopbaan en ontwikkeladviezen 

Via deze activiteit kun je een loopbaan of ontwikkeladvies aanbieden aan al je werknemers. Tijdens dit traject wordt er gekeken naar het huidig werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties en kwaliteiten van de medewerker inzichtelijk gemaakt en er wordt gekeken op welk gebied dierenartsen en paraveterinairen ondersteuning nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan jonge of pas afgestudeerde dierenartsen die vroeg in hun carrière de juiste begeleiding nodig hebben om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Of paraveterinairen die niet goed duidelijk hebben welke stappen zij moeten ondernemen om hun kennis en vaardigheden meer in te zetten in de praktijk.  

3 Een methode invoeren die werknemers stimuleert verder te ontwikkelen 

Middels deze activiteiten wordt er gebouwd aan een persoonlijke methode om kennis, vaardigheden en beroepshouding in de organisatie te blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het zo goed mogelijk voeren van functionerings- en voortgangsgesprekken of het invoeren van een onboarding systeem voor nieuwe medewerkers. 

Praktische zaken

Het maximale subsidiebedrag is € 25.000. Wanneer je als mkb de aanvraag doet, kan er tot 80% van de gemaakte kosten worden vergoed. Voor een middelgroot mkb is dat 60%. Vanaf het moment dat de aanvraag wordt goedgekeurd, is de looptijd van het traject maximaal 12 maanden. Het traject moet binnen 3 maanden na toekenning starten.

Wij hebben een bedrijf in de arm genomen die ons helpt met het schrijven van de aanvraag en de verantwoording van de kosten.   

Wil jij ook investeren in de ontwikkeling van je personeel en jouw organisatie? Dactari kan jou hierbij helpen. 

Elke praktijk is anders. Daarom wordt er voor jou een op maat gemaakt plan samengesteld om je ontwikkeldoelen te behalen! 

Tijdens een intakegesprek wordt er gekeken naar je onderzoeksvraag. Er wordt onderzocht waar de ontwikkelbehoeftes liggen en wat de praktijk of het personeel nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Op basis van de gestelde onderzoekvragen wordt er een plan op maat gemaakt, specifiek voor jouw praktijk.
Wanneer de aanmelding van de subsidie goedgekeurd wordt, kunnen wij aan de slag met de geplande activiteiten om de gestelde doelen te behalen! 

 

 

Meer weten over de SLIM-subsidie en wat het voor jouw praktijk kan betekenen?

Vul dan onderstaand formulier in of neem contact met ons op via info@dactari.nl 

Dactari Support