Dactari Support

Bevlogen en gepassioneerde dierenartsen en paraveterinairen, die genieten van het werk dat ze doen. Daar streven we naar bij Dactari Support. 

Wij bieden ondersteuning aan individuele dierenartsen en paraveterinairen in de vorm van coaching en training. Daarnaast begeleiden we in het praktijkmanagement van dierenartspraktijken in de vorm van teamtrainingen, cursussen en teamcoaching. 

Coachingstrajecten:

Teamtrainingen:
Cursussen/trainingen:

Om dierenartsen en paraveterinairen te ondersteunen biedt Dactari diverse (team)trainingen, coachingstrajecten en begeleidingstrajecten aan. Zo bieden we hulp bij het begeleiden en coachen van dierenartsen via Vet Support – professionele begeleiding van dierenartsen. Ook hebben we een speciaal traject voor jonge dierenartsen aan de start van hun carrière. Beide zijn trajecten op maat, om werkgevers te ontlasten in de begeleidende gesprekken. Daarnaast om te zorgen dat (jonge) dierenartsen met hun professionele en persoonlijke ontwikkeling aan de slag kunnen. De dierenarts bevlogen en gemotiveerd houden, dat is het doel!

Marrit ten Vregelaar:

Vet Support leerde mij meer oog te hebben voor de mooie kanten van het vak

Lees Marrits ervaring

Daarnaast bieden we de Cursus Begeleiden, opleiden en motiveren. Deze cursus zorgt ervoor dat praktijkeigenaren en senior dierenartsen, die een jongere collega inwerken, opleiden en begeleiden, handige handvatten krijgen. Zo wordt de inwerkperiode van de jonge dierenarts een succes. 

Heb je het idee dat er nog veel meer uit jouw team te halen is?

Lukt het niet om met het team de resultaten te behalen? Speciaal voor dierenartsen met deze vragen biedt Dactari diverse teamtrainingen. Door teamtraining verbetert de teameffectiviteit en de samenwerking binnen het team. Effectief samenwerken in een team vraagt inzet van ieder teamlid. Als een team niet maximaal presteert, zijn hier vaak verschillende factoren voor aan te wijzen. Met de verschillende trainingen, kan iedere dierenartsenpraktijk aan de slag om als team beter te presteren. Ook voor samenwerkende dierenartspraktijken of intervisiegroepen of als leerzaam teamuitje mogelijk:

help het hele team vooruit!

Met de SLIM-subsidie zijn gesubsidieerde ontwikkeling- en loopbaangesprekken voor uw medewerkers mogelijk! Vanuit Dactari bieden wij u hulp bij het aanvragen van subsidiegelden voor de begeleiding van dierenartsen en paraveterinairen. Met deze subsidie voor ontwikkeling- en loopbaangesprekken voor uw  dierenarts(en)kunnen we specifiek voor uw praktijk en team ontwikkelings- en loopbaangesprekken plannen.