Dactari Support

Bevlogen en gepassioneerde dierenartsen, die genieten van het werk wat ze doen; daar streven we naar bij Dactari Support. 

Wij bieden ondersteuning aan individuele dierenartsen, paraveterinairen in de vorm van coaching en training. Daarnaast begeleiden we in het praktijkmanagement van dierenartspraktijken in de vorm van trainingen, cursussen en teamcoaching. 

Om praktijkeigenaren en dierenartsen te ondersteunen biedt Dactari diverse trainingen en begeleidingstrajecten aan onder andere op het gebied van het inwerken en begeleiden van jonge dierenartsen. Zo bieden we hulp bij het begeleiden en coachen van dierenartsen via Vet Support – professionele begeleiding van dierenartsen – en hebben we een speciaal traject voor jonge dierenartsen aan de start van hun carrière. Beide zijn trajecten op maat, om werkgevers te ontlasten in de begeleidende gesprekken en om te zorgen dat (jonge) dierenartsen met hun professionele en persoonlijke ontwikkeling aan de slag kunnen. De dierenarts bevlogen en gemotiveerd houden, dat is het doel!

Marrit ten Vregelaar:

Vet Support leerde mij meer oog te hebben voor de mooie kanten van het vak

Lees Marrits ervaring

Daarnaast bieden we de Cursus Begeleiden, opleiden en motiveren die ervoor zorgt dat praktijkeigenaren en dierenartsen, die een jongere collega inwerken, opleiden en begeleiden, handige handvatten krijgen om de inwerkperiode tot een succes te maken. 

Heb je het idee dat er nog veel meer uit jouw team te halen is? Lukt het niet om met het team de resultaten te behalen? Speciaal voor dierenartsen met deze vragen biedt Dactari diverse teamtrainingen voor het verbeteren van de teameffectiviteit en de samenwerking binnen het team. Effectief samenwerken in een team vraagt inzet van ieder teamlid. Als een team niet maximaal presteert, zijn hier vaak verschillende factoren voor aan te wijzen. Met de verschillende trainingen, kan iedere dierenartsenpraktijk aan de slag om als team beter te presteren. Ook voor samenwerkende dierenartspraktijken of intervisiegroepen of als leerzaam teamuitje mogelijk: help het hele team vooruit!

Met de SLIM-subsidie zijn gesubsidieerde ontwikkeling- en loopbaangesprekken voor uw (jonge) dierenarts(en) mogelijk! Vanuit Dactari bieden wij u hulp bij het aanvragen van subsidiegelden voor de begeleiding van (jonge) dierenartsen. Met deze subsidie voor ontwikkeling- en loopbaangesprekken voor uw (jonge) dierenarts(en)kunnen we specifiek voor uw praktijk en uw dierenartsen ontwikkelings- en loopbaangesprekken plannen.