Veterinaire ergonomie in de landbouwhuisdierenpraktijk 

De faculteit Diergeneeskunde en Dactari Dierenartsencooperatie bieden dierenartsen op 21 september 2020 van 15.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid om aan te sluiten tijdens dit onderwijsmoment (digitaal via TEAMS) van de terugkomdag van het extern onderwijs van Landbouwhuisdieren. Zodat tijdens de cursus dierenartsen en masterstudenten diergeneeskunde gezamenlijk kunnen werken aan ergonomie casuïstiek uit de landbouwhuisdierenpraktijk. ​Een week van te voren kan een casus ingeleverd worden bij de docent die besproken wordt tijdens de online bijeenkomst.

Dierenartsen krijgen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden veelvuldig te maken met situaties die kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Uit onderzoeken (Stembert 2003, Loomans 2008) is bekend dat gezondheidsklachten een reëel en zeer frequent probleem vormen binnen de Nederlandse beroepsgroep. Vooral fysieke klachten (rug-, schouder-, nek- en knieklachten) laten de dierenarts besluiten zich uiteindelijk ziek te melden. 

Doelstellingen
Knelpunten signaleren op het gebied van houding en fysieke belasting die u als dierenarts tegenkomt in de praktijk. 
Bewustwording van de eigen houding tijdens veterinaire werkzaamheden.

Participerend docent
Fysiotherapeut, gespecialiseerd in de schouder Wouter van de Meerendonk en bewegingswetenschapper Martijn Ricken (www.fysiopraktijk.nl).

Opbouw en aanpak van het onderwijs

  1. Introductie
    1. Ergonomie en fysieke aspecten in de LH praktijk, een overview.
    2. Bespreking van praktijkvoorbeelden.
  2. Praktische tips en training in het kader van preventie.

Voorbereiding:

  • Bekijk de arbocatalogus voor dierenartsen (http://www.knmvd.dearbocatalogus.nl/).
  • Inventariseer in uw praktijk het voorkomen van fysieke klachten bij de medewerkers, de oorzaken ervan en wat men doet aan preventie van klachten.
  • Omschrijf de knelpunten waar uzelf tegen aanloopt op het gebied van ergonomie en fysieke belasting.
  • Stuur praktijkvoorbeeld 1 week van te voren naar wouter.meerendonk@gmail.com

Accreditatiepunten 
2 punten 

Kosten 
€60,- excl. BTW

Aanmelden