Dactari Managementdagen: over de trainers

Albert van Veen

“Mijn naam is Albert van Veen, afgestudeerd als Arbeids- en Organisatie-psycholoog en 25 jaar werkzaam als trainer en (team)coach. Ik heb al jarenlang belangstelling voor het thema (de)motivatie: ik doe zelf graag dingen waar ik veel plezier aan beleef en weet ook heel goed wat het is om te moeten werken onder omstandigheden die demotiveren.

In mijn rol als trainer en coach staat het onderwerp ge(de)motiveerde medewerkers vaak op de agenda: in veel organisaties is gebrek aan gemotiveerde en betrokken medewerkers namelijk een thema. Wat mij motiveert om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit thema is, dat ik het mensen heel erg gun om met veel plezier hun werk te kunnen doen en op hun werk maximaal tot hun recht te kunnen komen. Dat is niet alleen goed voor mensen, het is ook de basis voor goed functionerende teams en excellente organisaties.”

Bob van der Heijden

“Mijn naam is Bob van der Heijden, na een studie diergeneeskunde ben ik 16 jaar werkzaam geweest als paardendierenarts. In 2011 ben ik begonnen met diverse opleidingen wat heeft geresulteerd in een certificering als coach, mediator en trainer. In de laatste jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de processen die mensen inzetten om keuzes te maken en daarmee hun denken en handelen beïnvloeden. Concreet vertaald naar een werksituatie betekent dit; hoe komen we tot een beslissing (onze motivatie), wat zijn onze alternatieven en wat betekent deze beslissing voor mijn team (relatie en betrokkenheid).

In mijn rol als coach, mediator of trainer maak ik veel gebruik van zelfreflectie. Ik ben ervan overtuigd dat mensen heel goed in staat zijn een oplossing te vinden voor de uitdagingen die ze ervaren wanneer ze naar hun eigen proces leren kijken. Een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van een team is iets waar ik grote voldoening uit haal.