Matthijs van Waart:

“We hebben allemaal hetzelfde doel en dezelfde problemen”

Matthijs van Waart (35) is dierenarts bij en eigenaar van paardenpraktijk De Drie Hoeves in Willemsoord. Zijn werkgebied ligt in Noord-Nederland. Matthijs is sinds 2018 lid van Dactari. Hoe denkt hij over Dactari?

“Ik kende Dactari al vanuit mijn studietijd van de wielerdag. Ook van andere mensen had ik al wel eens over Dactari gehoord. Vorig jaar werd mij gevraagd of ik ideeën had om de organisatie te verbeteren. Toen ben ik ook maar meteen lid geworden. Naar mijn idee is er behoefte aan contact en integratie tussen jonge en meer ervaren dierenartsen. Dactari speelde daar op in door het organiseren van de Dactari Bier & Pizza avonden, zo werd ik een van de kartrekkers van een van deze avonden. We organiseerden nu al voor het tweede jaar dergelijke bijeenkomsten. En gezien de opkomst voorziet het in een behoefte”, weet Matthijs uit ervaring.

Behoefte aan contact

“Collega’s ontmoeten is voor mij belangrijk gezien mijn eenmanspraktijk. Ik heb natuurlijk wel contact met collega’s om me heen op inhoudelijk vlak, maar het is belangrijk om ook informeel contact te hebben en nieuwe contacten op te doen. Als je één jonge collega hebt kunnen helpen via de Dactari Bier & Pizza avonden is dat al meegenomen. Ik vond het heel leuk om te ervaren dat als je met een idee komt bij Dactari dat dat heel onbevangen wordt opgepakt en dat het er twee maanden later staat. Wat mij betreft mag het nog breder worden gedragen en haken ook andere organisaties aan, maar in ons wereldje blijven het toch eilandjes”, is Matthijs van mening.

Een leven lang leren

Matthijs: “Ik vind dat Dactari positieve dingen doet voor dierenartsen, zoals PE-Veterinair voor het kwaliteitsregister en nascholingen via ICOVet. Het eerste wat je te horen krijgt als je afstudeert is: nu begint het pas echt een leven lang leren. Intercollegiaal overleg met collega’s vind ik heel relevant, positief dat Dactari dat faciliteert. Een leven lang leren en intercollegiaal overleg moeten we als complete beroepsgroep doen.”

Meer samenwerking

“Dactari is er als dierenartsencoöperatie voor ondersteuning van de praktijk. De coöperatie fungeert als klankbord en er heerst een gevoel van saamhorigheid. Je wordt gehoord en kunt invloed uitoefenen. Het exacte doel en bestaansrecht van de coöperatie mag voor mij nog wel wat helderder. De versplintering binnen onze beroepsgroep is zonde. Het meest ideaal zou zijn als we als beroepsgroep wat integraler zouden functioneren, minder langs elkaar heen zouden werken en meer zouden samenwerken.” Matthijs besluit: “We hebben als dierenartsen tenslotte allemaal hetzelfde doel en dezelfde problemen.”