IJmert de Vries:

“Als het kan, dan kan het met elkaar”

IJmert de Vries (57) is dierenarts en mede-eigenaar en praktijkmanager bij Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe met vestigingen in Coevorden, Sleen en Nieuw Amsterdam. Daarnaast is hij ook twee dagen werkzaam bij de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en bestuurslid van het pensioenfonds voor dierenartsen. Hoe denkt IJmert over Dactari?

IJmert is al sinds 1991 lid van Dactari Dierenartsencoöperatie. Waarom eigenlijk? “Van huis uit ben ik coöperatief ingesteld. Samen kan je meer doen voor het vakgebied dan alleen. Samen ben je sterker om inhoudelijke dingen te ontwikkelen, goedkoper in te kopen of vertegenwoordigingen te regelen. Dactari kan inspelen op ontwikkelingen, een vuist maken of iets mogelijk maken. Dactari zorgt ervoor dat dierenartsen bij elkaar komen. PE-Veterinair en ICOVet zijn goede voorbeelden van hoe je nascholing netjes kunt regelen”, zegt IJmert.

Verbinding

IJmert: “Het gevoel van verbinding tussen dierenartsen is voor mij de belangrijkste reden voor het lidmaatschap van Dactari. Belangrijk, omdat je als beroepsgroep kwetsbaar bent. Als losse eilandjes ben je geen eenheid en veel minder sterk. Iedereen is er bij gebaat dat ons vak goed bekend staat. Met de coöperatie kun je iets betekenen voor alle dierenartsen. Ik vind dat we het geld dat in de coöperatie zit ten gunste moeten laten komen aan het ontwikkelen van zinnige dingen, bijvoorbeeld voor jonge dierenartsen. Het geld in de coöperatie is, naar mijn mening maar ook naar de mening van het bestuur, niet van de leden, maar van de coöperatie. Niet iedereen is te vinden voor de coöperatieve gedachte. In goede tijden is de coöperatie lastiger te verkopen dan in moeilijke tijden. Toch denk ik dat het belangrijk is om in tijden dat het slecht gaat een buffer te hebben om tegenvallers op te vangen, maar ook om ontwikkelingen door te laten gaan.”

Actief

IJmert was tot 2017 meerdere periodes bestuurslid en lid van de Raad van Commissarissen bij Dactari/AUV. “Actief worden en zijn, betekent bestuurlijk ervaring opdoen in een leerzame omgeving. Meedenken, creatief zijn en iets betekenen voor anderen. Je leert dingen samen te doen en je te verdedigen in een wat groter perspectief dan de praktijk. Iedere praktiserend dierenarts zou lid moeten zijn van Dactari. Het is leuk om er bij te horen en het lidmaatschap is gratis. Het was destijds een bewuste keuze om het geld in de coöperatie te laten zitten, zodat er geen contributie geïnd hoeft te worden. Om het geld hoef je het dus niet te laten”, besluit IJmert.