16 jul 2019

Vacatures vervuld: betrokken en enthousiaste leden voor onze Commissie van Advies

Onlangs deden we een oproep voor betrokken en enthousiaste leden voor onze Commissie van Advies. Inmiddels hebben zich een aantal mensen gemeld. Met deze personen gaan we in gesprek op welke manier ze kunnen bijdragen aan het uitbouwen van onze organisatie. Binnenkort stellen we ze graag aan u voor.

Binnen Dactari  Dierenartsencoöperatie geeft deze Commissie van Advies (CvA) gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over zaken binnen en buiten Dactari. Zij kunnen innovatieve ideeën aandragen om onze leden te ontzorgen als het gaat om nascholing, praktijkmanagement en praktijkondersteuning. De CvA bestaat uit praktiserende dierenartsen van alle leeftijden, werkzaam in verschillende regio’s en actief binnen verschillende diersoorten. Door deze diversiteit in leeftijd, regio en diersoort vormt de CvA een brede afspiegeling van het Dactari-ledenbestand, bestaande uit ruim 2.300 praktiserende dierenartsen. Minimaal twee keer per jaar is er een bijeenkomst waarbij het Dactari bestuur en de CvA bij elkaar komen om de gang van zaken te bespreken, in te gaan op ontwikkelingen binnen het diergeneeskundig veld en kansen te zien waar Dactari op aan kan haken.