01 mrt 2022

Strategiedag Dactari

 

Op woensdag 23 februari was het zover, de strategiedag van Dactari! Met het bestuur, een aantal leden en het team zijn we samengekomen om te brainstormen over de toekomst van Dactari. Aangezien we binnen onze coöperatie het draagvlak onder leden erg belangrijk vinden was het waardevol dat er op deze dag leden van de partij waren om hun mening te laten horen.

Aanwezig waren Jantine Busscher (dierenarts paard), Cornel Langerwerf (dierenarts landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paard), Adriaans Beulens (dierenarts landbouwhuisdieren) en Marieke Verra (gezelschapsdierenarts).
Vanuit het bestuur waren Hans Smit (voorzitter), Renate Masselink (secretaris), Pieter Kirkels (algemeen bestuurslid) en vanuit het team Danse Sonneveld, Maxime Jochems, Paul Derks, Marlies Lommerse, Elaine Gijsbertsen en Inge van der Maazen aanwezig. De dag werd geleid door onafhankelijk voorzitter Stan Steeghs van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR), de vereniging van en voor coöperaties in Nederland.

Op basis van de uitkomst van de enquête ledenbehoefte hebben we gediscussieerd over hoe onze coöperatie de practicus beter kan ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van personeelsmanagement, persoonlijke groei en saamhorigheid binnen de beroepsgroep. De uitkomsten van deze dag en welke plannen Dactari de komende tijd gaat uitvoeren worden uiteraard ook nog met de leden gedeeld. Het was een mooie en productieve dag en we kijken er naar uit om met de nieuwe ideeën aan de slag te gaan!