08 apr 2019

PJD symposium Bridging the gap!

Bridging the gap! – Geen brug te ver voor de jonge dierenarts  Dat was de titel van het jaarlijkse symposium van het Platform Jonge Dierenartsen (PJD) op zaterdag 9 maart. Dactari verzorgde hier een workshop. Een verslag.

Als passie zowel verlangen als lijden betekent, wat mag een manager dan precies van een gepassioneerde dierenarts verwachten? Dat was één van de vragen waaraan we gespiegeld werden tijdens de opening van het symposium. Zo volgenden nog vele interessante lezingen en verhalen, voordat we aanschoven voor de lunch. Na de lunch was het tijd voor sterke verhalen van Dick Scholten over de veterinaire missers als het toedienen van een calciuminfuus bij een pasgeboren kalf of het leewieken van een pauw. Hilariteit alom! Gelukkig blijkt niemand perfect.

Workshop

Tijdens de workshoprondes mocht Chantal Duijn, nieuwe medewerker bij Dactari, aan de slag als één van de workshopleiders. Tijdens PJD the Game, zoals de workshopnaam luidde, voelde Chantal samen met Annemarie Spruijt (Universiteit Utrecht, faculteit diergeneeskunde) de jonge dierenartsen aan de tand en werden ze op scherp gezet. Er werd hevig gediscussieerd over onder andere dienst in het eerste halfjaar in de praktijken de carrièreperspectieven voor het toetreden tot de maatschap of het management.

Externe mentor

Ook kwam ter sprake het mogelijke nut van een externe mentor, zodat gesprekken niet worden onderbroken door spoedpatiënten en er echt focus is op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Naar aanleiding van de stellingen en de meningen van de vele dierenartsen daarover bleek dat de meeste jonge dierenartsen wel degelijk willen participeren in de diensten en dat er ook vrouwelijke dierenartsen zijn die zichzelf kandidaat willen stellen voor de maatschap. Natuurlijk hebben zij de senioren nodig om begeleid en ingewerkt te worden in ons prachtige vak.

Lifelonglearning

Het was al met al een geslaagde dag! Natuurlijk waren medewerkers van Dactari aanwezig om in gesprek te gaan met de jonge dierenartsen en hen het belang van de coöperatie toe te lichten. Het was goed te zien en te horen dat veel jonge dierenartsen geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die Dactari biedt als het gaat om intercollegiaal overleg, intervisie en het bijhouden van de nascholing. Lifelonglearning zit duidelijk in deze jonge generatie dierenartsen. Het is aan ons om te zorgen dat deze generatie krijgt wat zij verdient!