22 feb 2023

 

Privéomstandigheden en diens invloed op het praktijkwerk

Uit de communicatie enquête bleek dat ruim 1/3e van de respondenten het eens was met de stelling “Naast mijn werk zijn er omstandigheden waardoor ik het werk als practicus als lastig ervaar”. Vanuit Dactari willen we graag onderzoeken waar practici het meeste mee worstelen zodat wij hun hierbij kunnen ondersteunen. Veel genoemd was bijvoorbeeld het combineren van werk met jonge kinderen of zorg voor zieke familieleden, of zelf last hebben van mentale of lichamelijke klachten. Ook moeite met een goede werk-privé balans speelde erg mee, waarbij diensten en onderbezetting werden genoemd als factoren die hier erg aan bijdroegen.

We willen met een paar nieuwe vragen dieper ingaan op jullie behoeftes zodat we passende steun kunnen aanbieden. Het liefst doen we dit telefonisch of online, om goed samen uit te kunnen diepen. Zou je ons hierbij willen helpen? Mail dan naar ellen@dactari.nl en dan plannen we een afspraak in. Vul je liever online de vragen in? Dat kan ook via deze link. We hopen van jullie te horen!