24 mrt 2020

Oproep KNMvD beademingsapparatuur

Namens de KNMvD en de overheid vragen wij uw aandacht voor de onderstaande oproep. Samen staan we sterk in de maatregelen die ervoor zorgen dat wij als Nederlandse samenleving de COVID-19 situatie zo goed mogelijk doorstaan.

Zoals u weet heeft ons land, onze samenleving, het moeilijk met het bestrijden van de corona-epidemie. Vooralsnog hebben ziekenhuizen voldoende beademingsapparatuur. Voor een groot aantal ziekenhuizen kunnen er tekorten aan deze beademingsapparatuur ontstaan.
 
Inventarisatie

De KNMvD wil inventariseren welke praktijken er beademingsapparatuur hebben, die uitgeleend kan worden aan de humane sector (wel /dan niet met anesthesie-apparaat). Dit gebeurt in samenwerking met de overheid en de KNMvD.
Het beademingsapparaat moet voldoende ventilatiecapaciteit hebben (minimaal 1.500 ml) en Inspratoire/Expiratoire druk moet voldoen aan: inspiratoir 75-100 cm H2O en expiratoir min 30 cm H2O.
Praktijken die hier graag aan mee willen mee doen, kunnen zich opgeven via het e-mailadres: beademingsapparatuur-voor-corona@ziggo.nl

Graag vermelden:

  • Naam praktijk
  • Adres praktijk
  • Telefoonnummer praktijk
  • 1e persoon verantwoordelijke (aanspreekpunt) voor beademingsapparaat, inclusief mobiel nummer
  • Type beademingsapparaat (Ventilator)
  • Inclusief anesthesie-apparaat (welk type)
  • Ventilatiecapaciteit (bijvoorbeeld 1.500 of hoger)
  • Inspratoire/Expiratoire druk: inspiratoir 75-100 cmH2O en expiratoir min 30 cm H2O

Een tiental praktijken hebben zich al aangemeld. We hopen dat we met zijn allen een flink aantal apparaten kunnen uitlenen.

KNMvD