05 jul 2021

Dactari Veterinair Financierings- en Investeringsfonds (DVFI) van start

In het najaar van 2021 richt Dactari, na goedkeuring van haar leden afgelopen juni, het Dactari Veterinair Financierings- en Investeringsfonds (DVFI) op. Het doel van het DVFI is om initiatieven die de werkzaamheden van de veterinaire beroepsbeoefenaars bevorderen, verbeteren of innoveren, financieel te faciliteren. Hierbij kunt u zowel aan materiële als immateriële zaken denken. In eerste instantie is een budget van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Dit budget kan na een succesvolle eerste fase verder worden aangevuld.

Door projecten die aan bovenstaande missie voldoen, te financieren, hoopt Dactari innovatie in de diergeneeskunde mogelijk te maken en zo de werkzaamheden van de veterinaire beroepsbeoefenaars te bevorderen. Dactari biedt de mogelijkheid om uw project te financieren in de vorm van een:

  • lening
  • garantiestelling
  • participatie

Financieringsaanvragen voor projecten moeten voldoen aan de missie van het Dactari Veterinair Financierings- en Investeringsfonds. Het betreft hier dus een vorm van investering en géén (eenmalige) gift. 

Vacature IAC

In verband met de oprichting van het DVFI zijn wij op zoek naar leden voor de InvesteringsAdviesCommissie (IAC), drie praktiserend dierenartsen en een deskundige op het gebied van het financieren van innovatieve projecten. De IAC is een commissie die als taak heeft om de ingediende aanvragen voor het veterinair investeringsfonds te beoordelen en ter advisering voor te leggen aan het bestuur van Dactari Dierenartsencoöperatie U.A. Na het aanstellen van de IAC en aanscherpen van de procedure kunnen aanvragen worden ingediend.

Interessant project?

Heeft u een interessant project en wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer de aanmeldprocedure kan starten? Stuur dan een mail naar info@dactari.nl t.a.v. Danse Sonneveld en we brengen u direct op de hoogte wanneer de aanmeldprocedure opengesteld wordt.