19 okt 2020

Nascholing Starten met intervisie: voor iedere dierenarts die altijd al wilde sparren met collega’s

Het uitvoeren van effectieve intervisie vraagt vooral bij het opstarten van een groep om professionele begeleiding. Daarom ontwikkelt de faculteit Diergeneeskunde samen met Dactari Dierenartsencoöperatie en ICOVet een nascholing ‘Starten met intervisie’. Deze nascholing begeleidt nieuwe groepen in een half jaar tijd naar zelfstandigheid, met behulp van e-modules en begeleide intervisiebijeenkomsten.

Uit marktonderzoek blijkt dat er vanuit de werkgevers voldoende bereidheid is om een dergelijke nascholing te ondersteunen. Het streven is om in januari te starten met de eerste groep(en). Bekijk hier de opzet van de nascholing ‘Starten met intervisie’.

Intervisie
Begeleide intervisie is een krachtig instrument om werkgerelateerde ervaringen uit te wisselen. Het is een vorm van intercollegiaal overleg, waarbij de professional zelf centraal staat. De onderwerpen zijn dus niet vakinhoudelijk, maar hebben betrekking op uw rol als dierenarts waarbij vragen worden besproken als: Hoe ga je om met de toegenomen werkdruk door krapte op de arbeidsmarkt? Hoe combineer je werk en gezin? Hoe ga je om met fouten, lastige klanten, ethische dilemma’s, je eigen valkuilen of verwachtingen die anderen van je hebben? Wat als je toe bent aan een carrièrestap?