20 mrt 2020

Maatregelen COVID-19

In deze periode heeft het Coronavirus veel impact op ons werk en het dagelijks leven. Dactari is ook genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verdere verspreiding van COVID-19. Dactari heeft haar leden geïnformeerd over de genomen maatregelen die ook van kracht zijn voor de bedrijfsonderdelen ICOVet en PE-Veterinair.

We volgen het RIVM

Dactari volgt de adviezen van het RIVM en de overheid. Dit betekent dat we als organisatie sociaal contact zoveel mogelijk mijden. Voor het overzicht aan maatregelen verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Of bekijk de film.

Wat betekent dit voor de leden en klanten van onze organisatie?

  • Alle Dactari medewerkers werken op dit moment vanuit huis. We hebben beschikking over uitstekende ICT-voorzieningen die ervoor zorgen dat we onze dienstverlening op peil kunnen houden. Ook de telefonische beschikbaarheid (iedere werkdag van 9 tot 12 uur) blijft hierdoor gegarandeerd.
  • Alle bijeenkomsten en scholing van Dactari en ICOVet gaan we digitaal vormgeven of stellen we uit tot een later moment dit jaar.
  • De externe tutorbegeleiding door Chantal Duijn wordt digitaal voortgezet. 
  • In lijn met het RIVM-advies raadt Dactari al haar nascholingsaanbieders en IOD-begeleiders af om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Dactari werkt hard aan innovatie op het gebied van digitale bijeenkomsten en de mogelijke manieren om accreditatie te verzorgen voor digitale bijeenkomsten.
  • De facturatie van de diensten vinden op de gebruikelijke wijze plaats. Mochten leden of klanten door de huidige situatie moeite hebben om de factuur te voldoen? Dan kunnen ze contact met ons opnemen en bekijken we wat de opties zijn.

Einde registratieperiode en onvoldoende nascholingspunten?

Komt het einde van uw registratieperiode in zicht en heeft u nog onvoldoende nascholingspunten kunnen halen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om geaccrediteerde online nascholing te volgen en neem indien nodig contact op met PE-Veterinair. Via de link vindt u meer dan 50 geaccrediteerde online scholingen:  (bovenin kunt u ‘e-learning’ aanklikken). Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen: info@pe-veterinair.nl  of 088-03 21 880 (dagelijks 9-12u).

Nascholingsaanbieder met vragen over de accreditatie?

Bent u nascholingsaanbieder en heeft u vragen over de accreditatie? Neem contact op met PE-Veterinair: info@pe-veterinair.nl  of 088-03 21 880 (dagelijks 9-12u).

Vragen over IOD-bijeenkomsten digitaal organiseren?

Heeft u vragen over de mogelijkheden om digitaal IOD-bijeenkomsten te organiseren? Er zijn verschillende mogelijkheden om digitale bijeenkomsten te organiseren zoals Zoom of Skype. Neem dan contact op met ICOVet: info@icovet.nl of 088-03 21 880 (dagelijks 9-12u).

Berichtgeving COVID-19 KNMvD

De KNMvD houdt als belangenorganisatie een COVID-19 dossier bij met relevante informatie voor dierenartsen. Wij verwijzen u voor de meest recente informatie voor dierenartsenpraktijken naar dit dossier.