07 apr 2021

Guido Camps namens Dactari in LICG

Sinds dit jaar steunt Dactari het LICG. Het LICG is een onafhankelijk organisatie met als doel betrouwbare informatie te verstrekken over het verantwoord kopen en houden van huisdieren. Mijn naam is Guido Camps en sinds maart mag ik namens Dactari zitting nemen in bestuur van het LICG. Mijn doel in het bestuur is om te proberen zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de kennis en vragen van de (praktiserende) dierenarts aansluiting vinden bij het beleid van het LICG. Daarom gelijk een oproep.

Het LICG geeft onafhankelijke, betrouwbare informatie over huisdieren. Dat doet zij in huisdierenbijsluiters, waarin per diersoort beschreven staat hoe men zo’n dier verantwoord kan houden, en in onze Praktische documenten die verdiepend kunnen zijn of juist een breder onderwerp bespreken dat relevant is voor meerdere diersoorten. Inmiddels zijn er ruim 150 bijsluiters en meer dan 180 Praktische documenten. Het schrijven van al die documenten, die zoveel mogelijk gebaseerd worden op wetenschappelijke literatuur aangevuld met andere betrouwbare bronnen, kost veel tijd. En de ontwikkelingen staan niet stil, dus ze moeten ook regelmatig up to date gehouden worden. Omdat het LICG maar een klein team heeft, roepen we voor dat laatste graag de hulp in van dierenartsen.

Hulp gevraagd

Wilt u het LICG helpen om haar documenten up to date te houden? Hebt u affiniteit met een specifiek dier waarvan het LICG een document op haar website heeft staan? Of hebt u de mogelijkheid wat van uw tijd vrij te maken om een aantal dierenbijsluiters door te nemen? Dan bent u misschien de hulp die wij zoeken. U kunt u beschikbaar stellen op info@licg.nl met wat korte informatie over uzelf en eventueel de onderwerpen waarover u specifiek zou willen schrijven. Het LICG zal dan kijken welke documenten daarbij aansluiten en daar contact met u over opnemen.

Hoe het werkt

Bij het updaten wordt u gevraagd om het document door te lezen, te kijken of er naar uw mening belangrijke zaken missen, zaken veranderd zijn of niet (meer) kloppen en of er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarbij is het de bedoeling dat u aangeeft wat daarvan de bron is (welke literatuur, of bv eigen ervaring of ervaring van klanten). Het LICG zal dan deze opmerkingen en aanvullingen bekijken, referenties nagaan en naast onze overige referenties leggen, daaruit dan waar nodig de bijsluiter aanpassen en die dan weer ter toetsing aanbieden bij haar wetenschappelijke toetsingscommissie. Het LICG hoort graag van u!

Input of feedback LICG is welkom

Mochten een van de leden van de coöperatie input of feedback hebben voor het LICG, mail mij dan via info@dactari.nl. Verder zal ik via de nieuwsbrief de leden van Dactari op de hoogte houden van de dossiers bij het LICG en mogelijk interessante ontwikkelingen voor dierenartsen. Ik woon in Zeist, samen met mijn vriendin onze drie kinderen, hond, poes en schildpad.