05 sep 2018

IOD-Managementgroep Utrecht zoekt nieuwe deelnemers

De IOD-Managementgroep Utrecht bestaande uit 7 praktijkeigenaren is op zoek naar gezelschapsdierenartsen met minimaal 2 jaar ervaring als praktijkeigenaar. De groep komt gemiddeld 4x per jaar samen om zelf uitgekozen managementvraagstukken te bespreken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: marketing, zorgplan, jonge dierenartsen. Het doel van de bijeenkomsten is het verkrijgen van nieuwe inzichten welke (direct) toepasbaar zijn in de praktijk.

Wat houdt IOD in?

Intercollegiaal overleg (IOD) is een vorm van groepsnascholing waarbij u in een kleine groep met elkaar vraagstukken en casuïstiek uit de eigen praktijk bespreekt. De groep komt gemiddeld 4x per jaar samen om zelf uitgekozen onderwerpen te bespreken.

Het doel van de intercollegiaal overleg bijeenkomsten is elkaar te helpen het functioneren te verbeteren door het uitwisselen van kennis en ervaringen en het reflecteren op het eigen handelen.

Intercollegiaal overleg is een erkende vorm van nascholing en de bijeenkomsten van de groep zijn door PE-Veterinair geaccrediteerd met 3 IOD-nascholingspunten. Deze punten heeft u o.a. nodig als u wilt voldoen aan de eisen die door de KNMvD zijn opgesteld voor het CKRD-register.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de IOD-Managementgroep Utrecht eo. en wilt u de eerstvolgende bijeenkomst vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met ICOVet via info@icovet.nl of 088-0321880.

Voor vragen over de IOD-groep kunt u terecht bij de begeleider Janneke ten Hoeve via janneke@dactari.nl.