15 aug 2018

ICOVet organiseert dit najaar open regionale IOD-bijeenkomsten

We organiseren in dit najaar open regionale IOD-bijeenkomsten voor gezelschapsdierenartsen én paardendierenartsen. Tijdens de bijeenkomsten komt er een deskundige aan het woord en bespreken we vraagstukken uit uw eigen praktijk. Als gezelschapsdierenarts kunt u onze bijeenkomsten met het onderwerp ‘De neurologische patiënt’ bijwonen. Voor paardendierenartsen organiseren we bijeenkomsten met het onderwerp ‘De bovenlijn nader bekeken’, waarbij we ingaan op diagnostiek en therapie bij hals- en rugproblemen.

Gezelschapsdieren: De neurologische patiënt met een deskundige

Op 25 september en 23 oktober 2018 organiseert ICOVet regionale IOD-bijeenkomsten voor gezelschapsdierenartsen met als onderwerp ‘De neurologische patiënt’. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op het neurologisch onderzoek, epilepsie en dementie. Tevens bespreken we, onder leiding van een erkende IOD-begeleider en een deskundige casuïstiek/vraagstukken uit de eigen praktijk. Daarnaast wordt er tijdens de twee bijeenkomsten dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

Neurologisch onderzoek

De eerste bijeenkomst staat het neurologisch onderzoek centraal. De deskundige start met een demonstratie van het onderzoek. Dit biedt u de gelegenheid om aan te geven waar u tegenaan loopt, vragen te stellen en zelf eventuele handelingen te oefenen. De tweede helft van de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan eigen ingebrachte vragen/casuïstiek.

Epilepsie en dementie
Epilepsie en dementie zijn aandoeningen die we regelmatig tegenkomen in de praktijk. Hoe stel je de waarschijnlijkheidsdiagnose van deze aandoeningen? Wat zijn de oorzaken? En wat kunnen we doen om de symptomen te verlichten? Tijdens de tweede bijeenkomst zal de deskundige beginnen met een korte interactieve lezing over epilepsie en dementie. Aansluitend aan de lezing bespreekt u met collega’s casuïstiek/vraagstukken uit de praktijk met als doel om te leren van elkaars kennis/kunde en ervaring.

Locaties, data en kosten

Veterinaire Specialisten Vught: dinsdag 25 september en 23 oktober 2018. Deskundige: dr. Lisette Overduin, dierenarts-specialist Interne geneeskunde en Dipl. ECVIM.

Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht: dinsdag 20 november en 11 december 2018. Deskundige: drs. Kenny Bossens, dierenarts-specialist i.o. Neurologie en Res. ESVN

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht: donderdag 4 oktober en 8 november 2018. Deskundige: drs. Quirine Stassen, Universitair docent Dept. Geneeskunde van Gezelschapsdieren afdeling Neurologie & Interne geneeskunde.

Tijd: 19:00 – 22:00 (dit geldt voor alle bovenstaande avonden)

De bijeenkomsten zijn door PE-Veterinair geaccrediteerd met 3 IOD-nascholingspunten per bijeenkomst.

Kosten:

– Dierenartsen met een ICOVet IOD-abonnement: €140,-
– Dierenartsen zonder een ICOVet IOD-abonnement: €155,-
*Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en voor deelname aan 2 bijeenkomsten.
**Aanmelden voor één losse IOD-avond is niet mogelijk.

De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door SANIMED Veterinary Nutrition.

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten ‘De neurologische patiënt’? Meld u aan via de agenda van ICOVet:

Aanmelden

Paard: De bovenlijn nader bekeken met een deskundige

ICOVet organiseert dit najaar voor paardendierenartsen regionale IOD-bijeenkomsten met als onderwerp ‘De bovenlijn nader bekeken’. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de diagnostiek en therapie bij hals- en rugproblemen. Tevens bespreken we, onder leiding van een erkende IOD-begeleider en een deskundige, casuïstiek/vraagstukken uit de eigen praktijk. Daarnaast wordt er tijdens de twee bijeenkomsten dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

Onderzoek hals en rug
Tijdens de eerste bijeenkomst staat het klinisch onderzoek centraal. We starten met het lichamelijk onderzoek en hiervoor is een paard beschikbaar. Onder leiding van een erkende IOD-begeleider bespreekt u zaken als: Hoe ziet het onderzoek van hals en rug eruit en welk referentiewaarden houdt u aan? Waar let u specifiek op tijdens de uitvoering? Zijn er verschillen met het onderzoek dat u uitvoert tijdens een klinische keuring? De tweede helft van de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan door u ingebrachte casuïstiek op het gebied van diagnostiek.

Therapie van hals- en rugaandoeningen
Tijdens de tweede bijeenkomst staan de verschillende therapeutische mogelijkheden die u toepast in de praktijk centraal. Mogelijke afwegingen die vervolgens besproken kunnen worden zijn: Kunt u hals artrose beter lokaal of systemisch behandelen? Kunt u een slijmbeursontsteking in de nek beter inspuiten of gelijk chirurgisch ingrijpen? Schakelt u een fysiotherapeut in bij de revalidatie? Aansluitend aan de bespreking van de verschillende mogelijkheden gaat u samen met collega’s aan de slag met casuïstiek/vraagstukken uit uw praktijk met als doel om verder te leren van elkaars kennis/kunde en ervaring.

Locaties, data en kosten

Universiteitskliniek voor Paarden Utrecht: woensdag 17 oktober en woensdag 28 november. Deskundige: Tijn Spoormakers, diplomate ECVS, certified ISELP.

Dierenkliniek Emmeloord: woensdag 3 oktober en woensdag 12 december. Deskundige: Ellen Compagnie, diplomate ECVS en Astrid Bos, FES-certified.

Veterinair Centrum Someren: dinsdag 16 oktober en 27 november. Deskundige: drs. Kim de Graaf, diplomate ECVS en drs. Peter van Oijen, erkende paardendierenarts.

Tijd: 19:00 – 22:00 (dit geldt voor alle bovenstaande avonden)

De bijeenkomsten zijn door PE-Veterinair geaccrediteerd met 3 IOD-nascholingspunten per bijeenkomst.

Kosten:

– Dierenartsen met een ICOVet IOD-abonnement: €140,-
– Dierenartsen zonder een ICOVet IOD-abonnement: €155,-

 

*Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en voor deelname aan 2 bijeenkomsten.
**Aanmelden voor één losse IOD-avond is niet mogelijk.

De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door Audevard.

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten ‘De bovenlijn nader bekeken’? Meld u aan via de agenda van ICOVet:

Aanmelden