20 mei 2019

Gezocht: betrokken en enthousiaste leden voor onze Commissie van Advies

Binnen Dactari  Dierenartsencoöperatie is er een Commissie van Advies (CvA) actief, die gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert over zaken binnen en buiten Dactari. Zij kunnen innovatieve ideeën aandragen om onze leden te ontzorgen als het gaat om nascholing, praktijkmanagement en praktijkondersteuning. De CvA bestaat uit praktiserende dierenartsen van alle leeftijden, werkzaam in verschillende regio’s en actief binnen verschillende diersoorten. Door deze diversiteit in leeftijd, regio en diersoort vormt de CvA een brede afspiegeling van het Dactari-ledenbestand, bestaande uit ruim 2.300 praktiserende dierenartsen. Minimaal twee keer per jaar is er een bijeenkomst waarbij het Dactari bestuur en de CvA bij elkaar komen om de gang van zaken te bespreken, in te gaan op ontwikkelingen binnen het diergeneeskundig veld en kansen te zien waar Dactari op aan kan haken. Voor deze bijeenkomsten is een kilometer- en een tijdsvergoeding beschikbaar.

Heeft u zin om uw steentje bij te dragen? Heeft u veel goede ideeën en een oog voor innovatie? Dan gaan wij graag met u in gesprek, zodat u kunt bijdragen aan het uitbouwen van onze coöperatie. Reageer naar hans@dactari.nl, ook voor meer informatie.