17 jul 2019

Feestelijke Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 26 juni jl. vierde Dactari en haar rechtsvoorgangers haar 50-jarig bestaan. Deze dag, waarop onder andere de Algemene Ledenvergadering 2019 plaatsvond, was voor ons een warme, gezellige en informatieve dag.

In verband met het jubileum was er voorafgaand aan de ALV een informatief programma. De middag startte met een indrukwekkende rondleiding bij Covetrus, de groothandel die voorheen bij de coöperatie hoorde. Tijdens de rondleiding kregen we een kijkje in de keuken bij onze ‘buren’, die op verschillende manieren aan het innoveren zijn. We kregen hiervan voorbeelden te zien waaronder de logistiek rondom het gekoelde vervoer en het werken met een automatische transportkast voor de kleine artikelen.

Workshop

Nadat de aanwezige leden een kopje soep en een lekker broodje nuttigden, vervolgde het programma met een workshop met Chantal Duijn. Deze workshop is ontwikkeld in samenwerking met Astrid van Velden (VetVitaal) met als titel ‘The best of 4 generations; kwaliteiten voor werkgeluk en teamspirit’. Tijdens deze workshop werden de generaties letterlijk en figuurlijk in hokjes gestopt, zodat de aanwezigen ervaarden hoe de kwaliteiten van de verschillende generaties benut kunnen worden en samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Deze leerzame cursus verzorgen wij ook bij u op praktijk. Als u hierin interesse heeft, zie dan onze website. Aan het einde van de workshop werd de VGZ-cursus ‘Werk en privé in balans binnen het hele team’ (ter waarde van € 1.700,-) verloot. Zelfstandig paardenarts en IOD-c voorzitter Jantine Busscher is de gelukkige winnaar.

ALV

Vervolgens was er tijd voor een kop koffie met een feestelijke traktatie, terwijl nog een aantal leden die uitsluitend voor de ALV kwamen, binnendruppelden. Om 20.00 uur opende bestuursvoorzitter Hans Smit de vergadering met zijn visie op de positieve situatie waarin de coöperatie zich op dit moment bevindt. Na een korte terugblik op de pittige ALV’s van afgelopen jaar, waar de leden een duidelijk signaal afgaven, is het goed om nu te zien dat de coöperatie na de inkrimping er zowel financieel als ondernemend goed voor staat. Danse Sonneveld en Chantal Duijn toonden vervolgens een overzicht van de huidige activiteiten en diensten aan de aanwezige leden. ICOVet en PE-Veterinair zijn uitgegroeid tot stabiele diensten binnen de veterinaire wereld en het aantal participerende dierenartsen blijft toenemen. Er zijn ook nieuwe diensten in ontwikkeling. Hierna presenteerde penningmeester Reinard Everts de jaarcijfers over 2018, waarbij hij ook een vooruitblik naar de voorlopige cijfers van 2019 gaf. Tijdens deze vergadering werd Renate Masselink herbenoemd voor nog eens vier jaar. Hiermee blijft het bestuur bestaan uit bovengenoemde drie personen.

Al met al kijken we terug op een goed verlopen vergadering, waarin ruimte was voor constructieve feedback en positieve geluiden. Het bestuur en de medewerkers zien terug op een bewogen jaar, waarin de coöperatie de juiste koers weer heeft gevonden. Hopelijk deelt u deze ervaring met ons!

Als u hierover of over andere zaken ideeën of opmerkingen heeft, dan horen wij graag van u via info@dactari.nl.