01 jul 2022

Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, dat zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag die helaas ook in de dierenartsenpraktijk voorkomen. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren tegen soortgelijke gedragingen. Een manier om te werken aan het voorkomen of beperken van ongewenste omgangsvormen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt waar iedereen uit de organisatie terecht kan.

Dactari wil dierenartsenpraktijken en werkgevers faciliteren bij het beschikbaar stellen van onafhankelijke en gecertificeerde vertrouwenspersonen voor alle werknemers. Momenteel zijn wij, in samenwerking met diverse veterinaire partijen, druk bezig met het opstellen van een overkoepelende dienst waar praktijken gebruik van kunnen maken om ook binnen hun organisatie een beleid te voeren tegen ongewenste omgangvormen. Binnenkort zullen wij hier meer over bekend maken.

Heb je vragen over de vertrouwenspersoon of wil je er nu al meer over weten? Laat het ons weten door een mail te sturen naar laura@dactari.nl of door het onderstaande formulier in te vullen. 

Informatie Dactari Support- Vertrouwenspersoon

Dactari wil dierenartsenpraktijken en werkgevers faciliteren bij het beschikbaar stellen van onafhankelijke en gecertificeerde vertrouwenspersonen voor alle werknemers. Heb je vragen hierover of wil je er al meer over weten? Laat het ons weten door het informatieformulier in te vullen en dan zullen we spoedig contact met je opnemen.