01 jul 2022

Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, dat zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag die helaas ook in de dierenartsenpraktijk voorkomen. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren tegen soortgelijke gedragingen. Een manier om te werken aan het voorkomen of beperken van ongewenste omgangsvormen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt waar iedereen uit de organisatie terecht kan.

Dactari faciliteert dierenartsenpraktijken en werkgevers bij het beschikbaar stellen van onafhankelijke en gecertificeerde vertrouwenspersonen voor alle werknemers. Praktijken kunnen zich voor deze dienst aanmelden om in hun organisatie een pool van vertrouwenspersonen beschikbaar te stellen waar medewerkers uit kunnen kiezen wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Op deze manier wordt er een beleid gevoerd tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Heb je vragen over de vertrouwenspersoon of wil je er nu al meer over weten? Kijk dan op onze website voor meer informatie en voor onze tarieven. Je kan ook een mail te sturen naar laura@dactari.nl of onderstaande formulier in te vullen.