13 nov 2019

Dactari Support uitgebreid met Vet Support

Het dienstenpakket van Dactari Support is uitgebreid met Vet Support. Met Vet Support gaat de (jonge) dierenarts samen met een externe, geschoolde tutor (tevens dierenarts) gestructureerd aan de slag met de professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Vet Support is er voor werkgevers die hun dierenartsen in de veterinaire praktijk goed willen laten begeleiden of extra support willen geven. Voortgangsgesprekken zijn vaak lastig te plannen door spoedgevallen en hoge werkdruk, terwijl deze zo belangrijk zijn voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ook is het voeren van goede voortgangsgesprekken lastig, omdat daar dierenartsen doorgaans niet in getraind zijn.

Waarom een externe tutor?

Het inschakelen van een externe tutor zorgt ervoor dat dierenartsen focus op hun professionele en persoonlijke ontwikkeling kunnen leggen en moet voorkomen dat ze vastlopen. Een externe tutor zorgt ervoor dat geplande gesprekken doorgaan(geen spoedpatiënten die planning in de war schoppen). De praktijkbegeleider / werkgever / senior dierenarts kan zo tijd besteden aan patiëntenzorg. Verder zorgen externe tutorgesprekken voor een veilige leeromgeving die openheid van spreken garanderen en beoordelingsgesprekken geen rol spelen. Voorts helpt het bij het opbouwen of behouden van het zelfvertrouwen van dierenartsen.

Gespreksdoelen professionele en persoonlijke ontwikkeling

Door te werken met een externe tutor, met kennis van zaken, krijgen dierenartsen gerichte support. Afhankelijk van de wensen van de dierenarts kunnen de doelen van de gesprekken onder andere zijn:

  • Ervaren waar de dierenarts zijn of haar kwaliteiten liggen.
  • Leren omgaan met feedback van collegae of werkgever of patiënteigenaren.
  • Leren om patiënten ‘niet mee naar huis te nemen’.

Kosten Vet Support

We zijn op zoek naar kandidaten die mee willen doen met het pilotprogramma van Vet Support. De normale prijs is € 119,- per maand, deze bieden we nu aan voor € 85,- per maand (voor een traject van één jaar) waarbij we van de deelnemers verwachten hun ervaringen, tips en kritiek met ons te delen. Let op, de actieprijs geldt bij aanmelden in 2019. Deelnemen? Neem contact met ons op!

Om een deel van de kosten voor dit traject te dragen, kan de werkgever het duurzame inzetbaarheid budget inzetten. Tenslotte is dit budget bedoeld om jaarlijks beschikbaar te stellen ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van een werknemer (op advies van de cao-partijen).

Aanbod Dactari Support

Onder Dactari Support worden al de diensten Cursus Begeleiden, opleiden en motiveren, Early Career Tutoring en Workshop Generatiemanagement in de dierenartsenpraktijk aangeboden. Voor meer informatie over Vet Support of het begeleiden van (jonge) dierenartsen kunt u terecht bij Dr. Chantal Duijn, de coördinator van deze dienst.