23 mei 2023

Je herkent het misschien wel: nieuwe klanten in de praktijk met jonge dieren. Je onderzoekt de dieren in de periode dat ze de vaccinaties krijgen en geeft voorlichting over het ‘hoe-wat-wanneer-waarom’. Na een jaar komen de eigenaren met de jonge dieren bij je terug voor herhaalvaccinaties. Het konijn heeft een knaagsteen in zijn verblijf. De kat krijgt vegetarisch te eten en de hond draagt keramische stenen tegen vlooien en teken. Onafhankelijke, betrouwbare en objectieve informatie is essentieel voor de eigenaren van onze patiënten.

 

Het ontstaan van Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) 

Er zijn ruim 22 miljoen huisdieren in Nederland. Ongeveer de helft van de huishoudens in Nederland heeft één of meerdere huisdieren. De populariteit van huisdieren leverde welzijnsproblemen op. In 2004 organiseerde de Minister van LNV de Werkconferentie Welzijn Gezelschapsdieren. De conclusie was dat veel problemen bij huisdieren ontstaan door gebrek aan kennis bij huisdierenbezitters. Het advies was een centrum op te richten waar iedereen terecht kan voor objectieve en deskundige informatie.

De oprichting LICG was het gevolg. Een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die objectieve en betrouwbare informatie over verantwoord kopen en houden van huisdieren geeft. Wat uiteindelijk ten goede komt aan het welzijn van huisdieren en zo bijdraagt aan een beter dierwelzijn in Nederland.

 

Wist je dat… Dactari het LICG ondersteunt?

Dactari ondersteunt LICG sinds begin 2021 met een bijdrage van €25.000,- per jaar. Met een meerderheid van 81% ondersteunden Dactari-leden dit besluit.

Belangrijke overwegingen hiervoor destijds:

  • De afwezigheid van evidence-based informatie voor dierenartsen en eigenaar vanuit een onafhankelijke bron, een behoefte waarin LICG voorziet.
  • De dierenarts als belangrijke schakel in de keten van gezelschapsdieren mag niet ontbreken in het netwerk van het LICG. Praktiserende dierenartsen zijn een logische partner in deze keten. Zo nemen we als dierenarts onze verantwoordelijkheid, maar hebben ook invloed in de gehele keten.

Daarbij sluit deze ondersteuning aan op de missie van Dactari om dierenartsen te helpen de praktijkuitoefening te optimaliseren. Juiste voorlichting aan huisdiereigenaren speelt hierbij een belangrijke rol.

Dactari ondersteunt het LICG samen met De Dierenbescherming, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Aeres Barneveld, Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Behalve financiële ondersteuning neemt Dactari ook deel aan het bestuur van de organisatie.

 

Berenschot rapport

Het is goed te weten dat initiatieven die steun van de overheid ontvangen geëvalueerd worden.

Berenschot concludeerde naar aanleiding van hun laatste analyse dat het LICG een geschikt beleidsinstrument is voor voorlichting aan particulieren ten behoeve van de aanschaf en het waardig houden van hobby-dieren/of gezelschapsdieren. En ook: ‘Het LICG levert binnen het stelsel rondom dierenwelzijn een belangrijke bijdrage door (potentiële) houders van dieren op een doeltreffende en doelmatige wijze informatie te verschaffen over het zo goed mogelijk verzorgen van huisdieren.’

Ook blijkt uit deze analyse dat partners in het veld aangeven aan dat de toegevoegde waarde van het LICG niet te betwisten is. Dierenartsen en huisdiereigenaren geven aan dat de informatie van het LICG een aannemelijke bijdrage levert aan het verantwoord houden van dieren.

 

Wat kan het LICG voor jou als dierenarts betekenen?

LICG ondersteunt de dierenarts middels meerdere campagnes zoals ‘Chip je dier!’, ‘Foute fokker’ en ‘Minder hondenbeten’. Ook ontwikkelden ze huisdierenbijsluiters en de powerpoint presentatie ‘Hoera, een pup’. Daarnaast geeft het LICG reisinformatie. Zo kunnen dierenartsen en eigenaren snel opzoeken welke eisen landen stellen. Bijvoorbeeld met betrekking tot vaccinaties of een gezondheidsverklaring.

De digitale puppykalender is ook interessante ondersteuning om puppyeigenaren aan te bieden. Van 5 tot 26 weken leeftijd ontvangen eigenaren wekelijks een mail met allerlei informatie. Dit betreft uiteraard ook medische informatie waarbij de rol van de dierenarts betrokken wordt, bijvoorbeeld in geval van ontwormen.

Voor Dactari-leden heeft het LICG een besloten webpagina ontwikkeld met relevante informatie voor veterinaire professionals.

Het LICG heeft uiteraard input vanuit de markt nodig voor de ontwikkeling van materialen en online informatie. Welke materialen/informatie ontbreken nog in jouw optiek? Heb je bijvoorbeeld behoefte aan de welbekende poster Chipjedier of iets anders? Laat het ons weten via eline@dactari.nl