20 jan 2021

Dactari gaat participeren in het LICG

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) is in het leven geroepen om (toekomstige) diereigenaren deskundig advies te geven bij de aanschaf en verzorging van een huisdier. Zie voor meer informatie www.licg.nl. Dactari gaat participeren in het LICG.

De organisaties die het LICG mogelijk maken, vormen het bestuur van LICG. Zij mogen ieder een bestuurslid afvaardigen. Het bestuur bestaat op dit moment uit afgevaardigden van de Universiteit Utrecht, Dibevo, Dierenbescherming en Aeres MBO Barneveld.

Dibevo, brancheorganisatie achter het LICG, heeft bij Dactari aangegeven dat er dringend behoefte is aan een veterinaire invulling binnen het bestuur. Het functieprofiel is een gezelschapsdierenarts die affiniteit heeft met voorlichting. Wanneer Dactari ook een bijdrage levert aan het LICG, mag zij ook een bestuurslid afvaardigen.

Afvaardiging vanuit Dactari

Tijdens bijeenkomsten van de Commissie van Advies van Dactari was er discussie over het al dan niet participeren in het LICG en het jaarbedrag dat Dactari kan bijdragen aan het LICG. De conclusie is dat het voortbestaan van LICG belangrijk wordt geacht, evenals een veterinaire inbreng hierbij en een jaarbedrag van 25k gedurende in ieder geval twee jaar. De overheid verdubbelt ieder participatiebedrag.

Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met deze voorgestelde participatie. Daarom zet Dactari  een vacature uit voor een bestuurslid voor het LICG.

Lees hier de vacature.