13 jul 2020

Buitengewoon lidmaatschap en oproep nieuwe leden

Het bestuur heeft onlangs besloten om een buitengewoon lidmaatschap in te stellen voor (ex)leden die niet meer aan de voorwaarden van het lidmaatschap (kunnen) voldoen. Het buitengewoon lidmaatschap is ingesteld, omdat leden, bijvoorbeeld na pensionering of verlaten van de praktijk, regelmatig aangaven nog graag bij de coöperatie betrokken te willen blijven.

Bekijk het document Buitengewoon lidmaatschap Dactari Dierenartsencoöperatie. Hierbij roepen we die leden die hiervan gebruik wensen te maken van harte op om dit aan het bestuur te melden via info@dactari.nl. Ook roepen we graag jonge dierenartsen, die nog geen lid zijn van Dactari, op het (gratis) lidmaatschap aan te vragen. Op deze manier kun je je ideeën voor en invloed op het beleid van Dactari prima vormgeven. Lees meer over het lidmaatschap van de coöperatie en vul het aanmeldformulier in.