Algemene informatie Dactari Veterinair Financierings- en Investeringsfonds

Het Dactari Veterinair Financierings- en Investeringsfonds is in 2021 opgezet met als missie:

”Het financieel faciliteren van initiatieven die de werkzaamheden van de veterinaire beroeps beoefenaars* bevorderen, verbeteren of innoveren. Hierbij kan zowel aan materiële als immateriële zaken gedacht worden.” 

*praktiserende dierenartsen, praktijkmanagers en para-veterinairen.

Door projecten die aan bovenstaande missie voldoen, te financieren, hoopt Dactari innovatie in de diergeneeskunde mogelijk te maken en zo de werkzaamheden van de veterinaire beroepsbeoefenaars te bevorderen. In eerste instantie is een budget van €500.000,- beschikbaar gesteld, dit budget kan na een succesvolle eerste fase verder worden aangevuld. De InvesteringsAdviesCommissie (IAC) is een commissie die als taak heeft om de ingediende aanvragen voor het veterinair investeringsfonds te beoordelen en ter advisering voor te leggen aan het bestuur van Dactari Dierenartsencoöperatie U.A. Dactari biedt de mogelijkheid om uw project te financieren in de vorm van een:

  • lening
  • garantiestelling
  • participatie

N.b. het betreft hier dus een vorm van investering en géén (eenmalige) gift. 

Vervolgstappen

  1. Deze zomer gaat het bestuur op zoek naar leden voor de InvesteringsAdviesCommissie (IAC). Voor meer informatie over de vacatures klik hier.
  2. In oktober wordt de IAC benoemd en zal de commissie het al opgezette aanmeldproces en de beoordelingscriteria verder aanscherpen.
  3. Vervolgens kunnen de eerste aanvragen worden ingediend.

Een aanvraag indienen?

  • Welke aanvragen komen in aanmerking voor financiering?

Financieringsaanvragen voor projecten die voldoen aan de missie van het Dactari Veterinair Financierings- en Investeringsfonds

  • Wanneer kunnen deze aanvragen ingediend worden?

Na het aanstellen van de IAC en aanscherpen van de procedure kunnen aanvragen worden ingediend. Heeft u een interessant project en wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer de aanmeldprocedure kan starten? Stuur dan een mail naar info@dactari.nl t.a.v. Danse Sonneveld en we brengen u direct op de hoogte wanneer de aanmeldprocedure opengesteld wordt.

Interesse in het aanmelden van een project? Mail naar info@dactari.nl