Bemiddeling bij conflict(en)

Het kan voorkomen dat er sprake is van een conflict op de werkvloer. Dit heeft invloed op de werksfeer, ongeacht of u direct betrokken bent bij dit conflict. De coöperatie biedt begeleiding bij conflicten in de praktijk, bijvoorbeeld bij een conflict tussen maatschapsleden of een dierenarts en -assistent.

Het bemiddelingstraject van Dactari is erop gericht om de communicatie te verhelderen en versterken. Een open blik naar elkaar en waar u naartoe wilt, stimuleert de ontwikkeling van relaties en uiteindelijk de praktijk. Door het gesprek op juiste wijze aan te gaan, creëert u relaties waar vertrouwen en wederzijds begrip centraal staan. Zo voorkomt u de escalatie van een conflict en is het mogelijk om uw praktijk als geheel verder te ontwikkelen.

De voordelen van conflictbemiddeling:

  • Een betere werksfeer en verhouding tussen betrokkenen.
  • Een acceptabele oplossing voor beide partijen.
  • U blijft in controle van het proces en de oplossing: geen uitspraken door een arbiter of rechter.
  • De afspraken worden vastgelegd in een contract.

Voorafgaand aan de coaching wordt er een intakegesprek gehouden om te bespreken wat er speelt en wie er bij het conflict betrokken zijn. Wanneer er tijdens het intakegesprek duidelijk wordt dat het om een bemiddeling gaat, wordt er een startovereenkomst opgesteld waarin zaken als vrijwilligheid en vertrouwelijkheid worden vastgelegd. Hierna kunnen de gesprekken beginnen. Vaak houdt dit in dat er individuele gesprekken worden gehouden met alle betrokkenen. Hierna zal de bemiddelaar één of meerdere groepsgesprekken begeleiden waarin de betrokkenen tot een oplossing komen waar iedereeen zich in kan vinden. De bemiddelaar die u begeleidt bij dit traject is een ADR International gecertificeerd conflictcoach en mediator. Wanneer u graag meer informatie over het bemiddelingstraject krijgt, kunt u contact met ons opnemen via 088 0321 880 of onderstaand contactformulier.

 

Neem direct contact met ons op: