Vet Support – begeleiding van de jonge dierenarts 

Iedere jonge dierenarts verdient een externe, onafhankelijke tutor!

Vet Support is er voor werkgevers die hun jonge dierenartsen vanaf dag één in de veterinaire praktijk goed willen begeleiden. Voortgangsgesprekken zijn vaak lastig te plannen door spoedgevallen en hoge werkdruk. Ook is het voeren van goede voortgangsgesprekken lastig, omdat daar tijdens de diergeneeskundige opleiding geen aandacht aan besteed wordt.  Met Vet Support gaat de jonge dierenarts samen met een externe geschoolde tutor gestructureerd aan de slag met de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Op die manier worden jonge dierenartsen optimaal begeleid vanaf de start van hun carrière. 

Waarom een externe tutor?

 • Om te voorkomen dat jonge dierenartsen vastlopen 
 • Een brug te slaan tussen de faculteit en de praktijk: van student naar jonge dierenarts naar veterinaire professional 
 • Om te zorgen dat jonge dierenartsen zelfvertrouwen krijgen en behouden
 • Focus op professionele en persoonlijke ontwikkeling van de jonge dierenarts 
 • Begeleiding op maat
  • Wensen praktijk versus wensen jonge dierenarts
 • Geplande gesprekken gaan door (geen spoedpatiënten die planning in de war schoppen, waardoor gesprek niet doorgaat), dus gerichte en echt aandacht voor de jonge dierenarts
 • Praktijkbegeleider kan tijd besteden aan patiëntenzorg
 • Veilige leeromgeving en openheid van spreken door jonge dierenarts
  • Beoordelingsgesprekken spelen geen rol in openheid van spreken

Gespreksdoelen

Door te werken met een externe tutor, met kennis van zaken, krijgen jonge dierenartsen gerichte begeleiding. Bovendien verloopt door gerichte begeleiding de carrièrestart van de jonge dierenarts  zo soepel mogelijk. Eerst zullen de doelen van de gesprekken worden afgestemd met de jonge dierenarts. Afhankelijk van de wensen van de jonge dierenarts kunnen de doelen van de gesprekken onder andere zijn:

 • Ervaren waar de jonge dierenarts zijn of haar kwaliteiten liggen
 • Focussen op wat goed gaat
 • Omgaan met feedback van collegae of werkgever
 • Aanpakken van verbeterpunten
 • Focussen op voorruitgang
 • Leren omgaan met kritiek van patiënteigenaren/ veehouders
 • Hoe omgaan met negatieve gedachten
 • Leren om patiënten ‘niet mee naar huis te nemen’
 • Advies geven als het gaat om zaken waar tegenaan gelopen wordt in de praktijk
 • Advies geven als het gaat om het aanspreken van collegae

Budget duurzame inzetbaarheid

Om een deel van de kosten voor dit traject te dragen, kan de werkgever het duurzame inzetbaarheid budget inzetten. Tenslotte is dit budget om jaarlijks per werknemer beschikbaar te stellen ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid (op advies van de cao-partijen).

Neem vrijblijvend contact met ons op voor aanmelding of vragen.

Meer informatie over Early Career Tutoring?

Waarom Dactari Support en de belangstelling voor jonge dierenartsen? Zie nieuwe diensten. Daarnaast bevestigd onderzoek dat een goede inwerkperiode essentieel is voor iedere jonge dierenarts. Naast deze dienst om jonge dierenartsen goed te begeleiden en in te werken bieden we vanuit Dactari en ICOVet ook andere diensten speciaal voor jonge dierenartsen.