Nascholing | 21 oktober 2019

Open IOD Dermatologie gezelschapsdieren

De dermatologische patiënt is een uitdaging! Daarom organiseert ICOVet samen met SANIMED Veterinary Nutrition dit najaar weer open IOD-bijeenkomsten voor gezelschapsdierenartsen.

Tijdens twee avonden wordt er professioneel gediscussieerd over dermatologische casuïstiek. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van Yvette Schlotter en een getrainde IOD-c begeleider zorgt voor structuur en een veilig leerklimaat tijdens de avonden. Gedurende de bijeenkomsten gaan we in  op de diagnostiek en therapie van huidproblemen. Tevens is er de mogelijkheid om dermatologisch vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen, uit te diepen en op te lossen.

Praktische informatie

Dierenartsen Midden Brabant, Diessen: maandag 21 oktober en dinsdag 12 november 2019 onder professionele begeleiding van Y. Schlotter, diplomate ECVD.

Tijd: 19:00 tot 22:30 uur (dit geldt voor alle bovenstaande avonden).

Let op: De Open IOD bestaat uit twee bijeenkomsten en u meldt zich voor beide bijeenkomsten aan. Het is niet mogelijk om voor een avond in te schrijven.