Nascholing | 28 november 2018

De bovenlijn nader bekeken met Tijn Spoormakers (Utrecht)

Helaas zit deze open IOD-bijeenkomst vol en kunt u zich niet meer aanmelden. Kijk voor de andere open IOD-bijeenkomsten in de agenda van ICOVet.

 

ICOVet organiseert dit jaar, op woensdag 17 oktober en 28 november, voor paardendierenartsen regionale IOD-bijeenkomsten met als onderwerp ‘De bovenlijn nader bekeken’. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de diagnostiek en therapie bij hals- en rugproblemen. Tevens bespreken we, onder leiding van een erkende IOD-begeleider en deskundige Tijn Spoormakers, casuïstiek/vraagstukken uit de eigen praktijk. Daarnaast wordt er tijdens de twee bijeenkomsten dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

Onderzoek hals en rug
Tijdens de eerste bijeenkomst staat het klinisch onderzoek centraal. We starten met het lichamelijk onderzoek en hiervoor is een paard beschikbaar. Onder leiding van een erkende IOD-begeleider bespreekt u zaken als: Hoe ziet het onderzoek van hals en rug eruit en welk referentiewaarden houdt u aan? Waar let u specifiek op tijdens de uitvoering? Zijn er verschillen met het onderzoek dat u uitvoert tijdens een klinische keuring? De tweede helft van de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan door u ingebrachte casuïstiek op het gebied van diagnostiek.

Therapie van hals- en rugaandoeningen
Tijdens de tweede bijeenkomst staan de verschillende therapeutische mogelijkheden die u toepast in de praktijk centraal. Mogelijke afwegingen die vervolgens besproken kunnen worden zijn: Kunt u hals artrose beter lokaal of systemisch behandelen? Kunt u een slijmbeursontsteking in de nek beter inspuiten of gelijk chirurgisch ingrijpen? Schakelt u een fysiotherapeut in bij de revalidatie? Aansluitend aan de bespreking van de verschillende mogelijkheden gaat u samen met collega’s aan de slag met casuïstiek/vraagstukken uit uw praktijk met als doel om verder te leren van elkaars kennis/kunde en ervaring.

Accreditatie

De bijeenkomsten zijn door PE-Veterinair geaccrediteerd met 3 IOD-nascholingspunten per bijeenkomst.

Locatie, datum & tijd

Universiteitskliniek voor Paarden Utrecht, Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
Woensdag 17 oktober en 28 november 2018, 19.00 – 22.00 uur

Kosten

  • Dierenartsen met een ICOVet IOD-abonnement: €140,-
  • Dierenartsen zonder een ICOVet IOD-abonnement: €155,-

*Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en voor deelname aan twee bijeenkomsten.
**Aanmelden voor één losse IOD-avond is niet mogelijk.

Helaas zit deze open IOD-bijeenkomst vol en kunt u zich niet meer aanmelden. Kijk voor de andere open IOD-bijeenkomsten in de agenda van ICOVet.

Aanmelden