Coöperatie | 18 november 2020

Datum: woensdag 18 november

Tijd: van 20.00-22.00 uur. Digitale inloop vanaf 19.45 uur

Hoe: via Zoom

Als lid of buitengewoon lid kunt u zich alvast opgeven via info@dactari.nl. Opgeven kan tot en met maandag 16 november. Na opgave ontvangt u nadere instructies voor deelname.

Wat hopen we met elkaar te bespreken en te besluiten? Onder andere:

  • presentatie nieuw bestuurslid Pieter Kirkels
  • mogelijke participatie in het LICG
  • de mogelijke oprichting van een ‘Veterinair Investeringsfonds’
  • presentatie van de nieuwe missie en visie van Dactari